KEP
  • 22 Jun 2023
  • 1 Minute to read
  • Dark
   Light

  KEP

  • Dark
   Light

  Article summary

  Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta” olarak kabul edilen KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), iletilerin içeriğinin ve gönderim zamanın değiştirilemediği, gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, iletinin alıcıya iletilip iletilmediğini teyit eden, hukuki geçerliliğe sahip güvenli elektronik posta hizmetidir. KEP son derece güvenli bir e-posta çözümüdür. KEP, elektronik posta yoluyla, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde belge ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilebilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayan tek araçtır.

  Kayıtlı elektronik posta (KEP), iletilen e-postaların içeriğinin ve zamanın değiştirilemediği, gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, e-posta’nın karşı tarafa iletilip iletilmediğini teyit eden, hukuki geçerliliği olan güvenli bir elektronik posta hizmetidir.

  • Veri Bütünlüğü

  Bir e-postanın ekleriyle birlikte, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, iletildiğini ve içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmediğini,

  • Kimlik Doğrulama

  Gönderen ve Alan tarafların kimliğinin tespitini ve geçerliliğini,

  • İnkar Edilemezlik

  Gönderildiğinin veya alındığının, gönderim ve alınma zamanının kesin tespitini,

  • Delil Sağlama

  İletilere ilişkin gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri saklamayı ve taraflara ulaştırmayı “garanti” altına almaktadır.

  KEP Ne Sağlar?

  KEP kişiler ve kurumlar arasında resmi ve hukuken geçerliliği olan klasik kanallar üzerinden gerçekleştirilen iletişimi elektronik ortama taşıyarak;

  • Gönderi, depolama ve diğer lojistik giderlerinde azalma,
  • Kullanım kolaylığı,
  • Hızlı ve lokasyon bağımsız iletişim imkanı,
  • İş süreçlerinde verimlilik artışı,
  • Takip kolaylığı,
  • Çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.


  PaperWork mimarisi kendi ara yüzlerinden KEP iletisini elektronik imza ile giriş sağlayarak alma, arşivleme, iş akışı başlatma, yine imza ile imzalayarak oluşturulan iletiyi gönderme fonksiyonlarını sağlar. Tanımlara şu ekrandan ulaşabilirsiniz.