ISDD ™
  • 01 Nov 2023
  • 3 Minutes to read
  • Dark
   Light

  ISDD ™

  • Dark
   Light

  Article summary

  Genel

  ISDD ™ (Intelligent Sensitive Data Discovery) Bir PaperWork markasıdır ve ayrı bir lisans olarak konumlandırılır. Amacı, arşivlenen belgeler üzerindeki KVKK (GDPR) kapsamındaki verileri tespit etmek, yetkili olan kullanıcıya açık, yetkisi olmayan kullanıcıya maskeli göstermektir. Ayrıca tip alanları üzerinde yapılan tanımlara göre verinin yetkili kullanıcı tarafından açık, yetkisiz kullanıcı tarafından maskeli görünmesini sağlar.

  Yetki

  Maskelenmiş veri ve belgenin ayrımı yetki seti üzerindeki seçenek yardımı ile yapılır. Yetki seti üzerinde "Kişisel Verileri Görebilir" isimli bir seçenek bulunur. Bu yetkisi olan kullanıcı tip verisini açık görür, belgeler üzerinde maskeleme olmadan belgeyi de açık görür. Eğer kullanıcının yetkisi yok ise tip verisinde veriyi belirlenen formatta maskeli görür ve belgeleri de maskeli görür.

  Tip Verisi
  Tip verisinin birden fazla yerde görselleştirildiği unutulmamalıdır. Bu veri elektronik formlar aracılığı ile görselleştirilebildiği gibi raporlar aracılığı ile de görselleştirilebilir. Eğer kullanıcının yetkisi yok ise rapor aracılığı ile tip verisini görüntülediğinde de veri maskeli olarak rapora yansır. Aynı şekilde geliştirme katmanı aracılığı ile tip verisine erişildiğinde eğer bağlantıyı sağlayan kullanıcının veriyi görme yetkisi yok ise gelen veri maskelidir.
  Tanımlamalar
  Belgeler üzerinde Kişisel Veri kapsamına giren hangi verilerin maskeleneceği tanımlar aracılığı ile alınır. Tüm belge tipleri için tanımlar şu ekranda yapılır. Her belge tipi için ayrıca tanım yapılabilir. Bunun için de tip tanımları ekranı kullanılır.

  Veri Maskeleme

  Tip üzerinde bulunan veriler maskelenebilir. Eğer tip üzerinde ISDD seçeneği yok ise tip alanlarında da maskeleme yapılamaz.

  Aşağıda görüldüğü gibi yazı alanlarında ISDD Veri formatı örnek üzerinde değişiklik gösterir. Alt çizgi (_), yıldız (*), soru işareti (?) karakterleri kullanılarak maske yapısı belirlenir. 

  Sayı ve Para alanlarında maske var ise değer 0, Tarih alanında 01/01/1900, Saat alanında 00:00, TarihSaat alanında ise 01/01/1900 00:00 olarak maskelenir.

  Maskeli Veri Üzerinde İşlem
  Elektronik formlarda eğer kullanıcı maskelenmiş bir alanın değerini değiştiriyor ise veri kaydedilmez.
  Raporlar
  Oluşturulan tip üzerinden hazırlanan veri kaynaklarının kullanan raporlarda kullanıcının yetkisi yok ise veri maskeli, var ise açık gösterilir.

  Belge Maskeleme

  Maskelem işlemi belge kaydedildikten sonra yapılır. Maskeleme işlemine girecek belgeler belge tipinde belirlenir.

  image-1655455318288

  Maskeleme esnasında hangi veri tiplerinin maskeleneceği seçilebilir. ISDD seçeneğin yanındaki ayar tuşuna basılarak bu belge tipinin nasıl davranacağı belirlenebilir.

  Yukarıda görüldüğü gibi belge üzerinde hangi veri tiplerinin maskeleneceği bu ekrandan seçilir. Eğer seçim yapılmaz ise Sistem tipi üzerinde yapılan tanımlar geçerli olur.

  Bulunan sözcükler için Kişi, Organizasyon ve Lokasyon veri tipleri için (Kullanıcı tanımlı da aynı şekilde) içeren ve içermeyen kelimeler tanımlanabilir. Keşif için kullanılan veri tipi listesinde yukarıda tanımlı 4 tipten birisi var ise o veri tipi için tanımlana Dahil Et ve Hariç Tut listesi sözcükleri de algoritmaya girer. Örneğin Ankara lokasyondur. Eğer lokasyon bölümünde Ankara kelimesi girilir ise bu kelime bulunsa dahi maskeleme yapılmaz.

  Bu seçenek ile işaretlenmiş belgeler kaydedildikten sonra yapay zeka destekli ISDD motoruna girer. Bu işlem esnasında belge üzerinde şu bilgiler de yer alır;

  Belge ilk sisteme girdiğinde statüsü işleniyor olur ve yetkisi olan kullanıcı belge üzerinde tüm işlemleri yapabilir. Yetkisi olmayan kullanıcı ise durumu hazır olana kadar belgeyi diske kaydedemez, yazıcıya gönderemez ve görüntüleyemez. İşlem belge boyutuna ve sistemin yoğunluğuna göre 5-10sn. den bir kaç dakikaya kadar süre içinde işlenir ve Hazır statüsüne geçer. Bazı durumlarda belge işlenmesi esnasında hata alınabilir. Bu durumda belgenin statüsü hata olarak işaretlenir. Bu durumda hemen yanında tekrar çalıştırılmasını sağlayan bir tuş belirir. Çıkan hataların incelenmesi ve bundan sonra tekrar çalıştırılması tavsiye edilir.

  Küçük Görüntü
  Oluşturulan küçük görüntü (thumbnail) her durumda maskeli belge olarak gösterilir. 

  Aşağıda örnek olarak bir belgenin hem maskeli hem de maskesiz hali gösterilmiştir.

  Dahili belge görüntüleyici ile ilgili detay bilgilere şu sayfadan erişebilirsiniz. Dosya Formatları sayfasında ISDD motoruna giren dosya formatlarının listesi bulunur. Yine bu sayfada PDF formatına çevrilebilen belgelerin de listesi bulunur. Eğer belge orjinal olarak ISDD motoruna giremiyor ise PDF çevrimi yapılır ve bu format maskeleme işlemine girer. Örneğin DOCX formatı direk maskelemeye girer. Daha sonra yetkisi olmayan kullanıcı bu belgeyi diske kaydettiğinde yine DOCX formatında fakat maskeli olarak kaydeder. Yukarıdaki örnek belge aşağıda gösterilmiştir;

  Maskeli Veriler

  Aşağıdaki veriler belge maskelemede otomatik olarak tespit edilir ve maskelenir.

  Kullanıcı Adı, Lokasyon(ülke, il, ilçe gibi), Organizasyon isimleri, TCKN, elektronik posta, IP Adresi, Telefon Numarası, Web Adresi, Kredi Kartı Numarası, IBAN, Tarih, Plaka, Pasaport Numarası, Kan türü, insan yüz görüntüsü gibi. Hangi veri tiplerinin maskeleneceği tip tanımları aracılığı ile seçilir.

  Eğer belge ISDD kapsamında ve kullanıcı KVKK verisini görmeye yetkili ise belge işlendikten sonra Hazır durumu bir link olarak ekrana gelir.

  Bu linke tıklandığında aşağıdaki ekran açılır. Burada maskelenen veriler türlerine göre listelenirler. Ayrıca hangi kelimeden kaç adet bulunduğu da parantez içinde yazar.