Versiyonlar
  • 13 Jun 2024
  • 51 Minutes to read
  • Dark
   Light

  Versiyonlar

  • Dark
   Light

  Article summary

   Aşağıda V5.0 dan itibaren her sürüm için yapılan değişiklikler belirtilmiştir.


  Versiyon: 5.1.0.8929        /  Çıkış Tarihi: 12.06.2024

  Madde NoKonusu
  0020279
  Menüye kısayol eklemede oluşan isimlendirme hatası çözümlendi
  0020287
  Liste Tanımlarına excel işlemleri için ek özellikler getirildi


  Versiyon: 5.1.0.8920        /  Çıkış Tarihi: 03.05.2024

  Madde NoKonusu
  0020185
  Taşıma sırasında tarihlerden kaynaklı sorun çözümlenmiştir.


  Versiyon: 5.1.0.8917        /  Çıkış Tarihi: 31.05.2024

  Madde NoKonusu
  0020025
  SAP konnektörü loglama yapısına ekleme yapıldı, loglama isteğe bağlı olarak düzenlendi
  0020148
  Tedarikçi son kullanıcı ekranında duyuruların gelmesi sağlandı


  Versiyon: 5.1.0.8916        /  Çıkış Tarihi: 30.05.2024

  Madde NoKonusu
  0020168
  Veri Tablosu Nesnesi satır düzenlemesinde oluşan sorun düzeltildi.
  0020177
  Varsayılan sayı değerlerinin toplanmasında oluşan format sorunu düzeltildi.
  0020190
  Tarih kutusunda pazar günü görülmüyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.1.0.8914        /  Çıkış Tarihi: 27.05.2024

  Madde NoKonusu
  0020120
  SAP entegrasyonunda karşılaşılan Invalid URI: The URI is empty hatası düzeltildi.
  0020089
  Tip üzerinde alan güncellemesi yapılırken oluşan sorun çözümlendi.


  Versiyon: 5.1.0.8906        /  Çıkış Tarihi: 20.05.2024

  Madde NoKonusu
  0020015
  Sistem Raporlarındaki tarih formatı sorunu çözümlendi.
  0020022
  Taslak akış olarak başlatılan akışlardaki öncelik sorunu çözümlendi.
  0020036
  Veri tablosunun gizlenmesinde oluşan hesaplama sorunu çözümlendi.
  0020038
  Kabinet tanımlarındaki yetki seti sorunu çözümlendi.


  Versiyon: 5.1.0.8903        /  Çıkış Tarihi: 17.05.2024

  Madde NoKonusu
  0019959
  Veri tablolarında yaşanan zorunluluk aksiyonunun çalışmaması sorunu çözümlendi.
  0020007
  Belge Taslaklarında tip adı ile tablo adının aynı gelmesi sorunu düzeltildi.
  0020010
  Elektronik Formda salt okunur nesnelerin renklerinde oluşan bozulma çözümlendi.
  0020014
  Doküman Yarat Aktivitesinde yetkilendirmede oluşan sorun çözümlendi.
  0020024
  İş Akışında nesne renklerinde düzenleme yapıldı.


  Versiyon: 5.1.0.8900        /  Çıkış Tarihi: 14.05.2024

  Madde NoKonusu
  0019907
  Elektronik Formda tarih nesnesinde değişikliklerin kaydedilememesi sorunu çözümlendi.
  0019918
  Quill Editörde bazı durumlarda html tag görünmesi sorunu çözümlendi.
  0019931
  Bilgilendirme adımından eklenti eklenmesi sorunu çözümlendi.
  0019961
  Eksik Belgeye dönüştürmede ISDD servisinin bekleme sorunu çözümlendi.


  Versiyon: 5.1.0.8893        /  Çıkış Tarihi: 07.05.2024

  Madde NoKonusu
  0019894
  Form Sihirbazı'nda aksiyonların sıralamalarında oluşan hata düzeltildi.
  0019912
  Süreç projelerindeki lokalizasyon hataları düzeltildi.
  0019916
  Elektronik formlarda telefon maskesinde oluşan sorun düzeltildi.
  0019923
  Süreç Tasarımı tasarım yetki seti seçiminde genel yetki setlerinin gelmesi sorunu çözümlendi.
  0019933
  Süreç Tasarımında düzenleme modundaki tarih formatı düzeltildi.
  0019935
  Kısayol ekleme bölümünde kısayollara isim verilebilmesi sağlandı.


  Versiyon: 5.1.0.8883        /  Çıkış Tarihi: 29.04.2024

  Madde NoKonusu
  0019737
  Eksik belgenin silinmesinde oluşan sorun çözümlendi.
  0019780
  Liste görünümünde uzun bilgilerin alt satırda görüntülenmesi sağlandı.
  0019835
  Tedarikçi yönetimi ile ilgili bir dizi iyileştirme yapıldı.
  0019839
  Manuel Adımda elektronik posta tablo aksiyonlarının kaldırılması sorunu çözümlendi.
  0019865
  Veri Tablosu Nesnesi, Yapıştır Aktif Özelliğinde yaşanan sorun çözümlendi.
  0019869
  Tarih-Saat alanında bulunan lokalizasyon sorunu çözümlendi.


  Versiyon: 5.1.0.8879        /  Çıkış Tarihi: 25.04.2024

  Madde NoKonusu
  0019824
  Metot içerisinde takvim tanımının bulunamaması sorunu çözümlendi.
  0019813
  Dinamik klasörlerde klasör yolunda oluşan sorun çözümlendi.
  0019660
  SAP Akış aktivitesinde, bazı durumlarda eşleşmenin kaybolması sorunu çözümlendi.
  0018995
  Yerine getireni grup olan akışlarda yaşanan sorun çözümlendi.
  0019747
  Tarih saat atamalarında formattan kaynaklanan sorun çözümlendi.
  0019731
  Yetki setlerindeki genel-tasarım ayrımının tüm ekranlara uygulanması sağlandı.


  Versiyon: 5.1.0.8874        /  Çıkış Tarihi: 18.04.2024

  Madde NoKonusu
  0019753
  Raporların excel'e aktarılmasında yaşanan sorunlar düzeltildi.
  0019777
  Yetki Setlerinde kullanım bilgisi alanlarında tasarım ve genel yetki seti ayrımı düzenlemesi yapıldı.


  Versiyon: 5.1.0.8872        /  Çıkış Tarihi: 16.04.2024

  Madde NoKonusu
  0019962
  KPI Aktivitesi kullanımında bazı düzenlemeler yapıldı.


  Versiyon: 5.1.0.8866        /  Çıkış Tarihi: 15.04.2024

  Madde NoKonusu
  0019673
  Varsayılan değerlerin atamasındaki sorun çözümlendi
  0019697
  Taşıma platformuna kullanıcı ek özelliklerinin taşınması eklendi
  0019724
  Gelişmiş veri tablosunda listelerde oluşan sorun çözümlendi
  0019744
  Listelerin yerleştirilmesi ile ilgili sorun çözümlendi


  Versiyon: 5.1.0.8865        /  Çıkış Tarihi: 09.04.2024

  Madde NoKonusu
  0019604
  Veri tablosu nesnesinde satır detayının görüntülenmesine ilişkin sorun çözümlendi
  0019682
  Elektronik formlarda görünürlük fonksiyonundaki sorun çözümlendi


  Versiyon: 5.1.0.8859        /  Çıkış Tarihi: 03.04.2024

  Madde NoKonusu
  0019506
  Tasarım Yetki Seti Kullanımında bir dizi değişiklik yapılmıştır. Tasarım yetki seti girilmesi gereken alanlarda ekranlarında sadece tipi "Tasarım" olan yetki setleri listelenecektir.
  0019627
  Veri tablosu nesnesinde görünürlük aksiyonunda oluşan hata giderildi.
  0019651
  Veri tablosu nesnesi satır çoklamada kaydetme sorunu giderildi.


  Versiyon: 5.1.0.8852        /  Çıkış Tarihi: 27.03.2024

  Madde NoKonusu
  0019515
  Ön İzleme Ekranında Pop-up formunun açılmaması sorunu çözümlendi.
  0019571
  İş Akışı Çalışması, KPI Bitiş Aktivitesi süre güncellemesinde oluşan salt okunurluk sorunu çözümlendi.


  Versiyon: 5.1.0.8851        /  Çıkış Tarihi: 26.03.2024

  Madde NoKonusu
  0019376
  Paperwork Tray uygulamasında tekrar kurulum sorunu giderildi.
  0019519
  Veri tablosunun dialog nesnesi içinde kullanımında oluşan sorun giderildi.
  0019557
  Gelişmiş Veri Tablosu nesnesine satır ekleme sırasında oluşan hata giderildi.
  0019561SEDA arayüzünde belge yüklemesinde oluşan sorun giderildi.


  Versiyon: 5.1.0.8845        /  Çıkış Tarihi: 20.03.2024

  Madde NoKonusu
  0019213
  Elektronik Formlardan imaj nesnesi kaldırıldı, 5.2 sürümü ile eklenecek.
  0019279
  Elektronik Form düzenleme nesnelerinde veri tablosu kullanımı ile ilgili bir dizi geliştirme yapıldı.
  0019353
  Belgeler ekranında onay aksiyonunun kullanımı ile ilgili sorun düzeltildi.
  0019457Dashboardlarda kolon filtrelemesi ile ilgili sorun düzeltildi.
  0019470Listenin bağlı olduğu tip alanına değer atamasında bulunan bir sorun çözümlendi.
  0019476Gelişmiş veri tablosu nesnesinde bir dizi geliştirme yapıldı.
  0019506Yetki setlerinde bir dizi geliştirme yapıldı, artık tasarım yetki seti gereken alanlarda sadece tipi tasarım olan yetki setleri listelenecek.
  0019393SAP nesnesinde parametreleri gösterme sorunu giderildi.


  Versiyon: 5.1.0.8838        /  Çıkış Tarihi: 13.03.2024

  Madde NoKonusu
  0019326
  Kabinet tanımlarında tasarım yetki setlerinin sadece tasarım tipli yetki setlerinden seçilebilmesi özelliği kaldırıldı.
  0019345
  Yetki setleri, kullanıcı seçimlerinde filtrenin sayfa yenileme sorunu vardı, düzeltildi.
  0019356
  Yetki setleri düzenleme paneli kaldırıldı.


  Versiyon: 5.1.0.8837        /  Çıkış Tarihi: 12.03.2024

  Madde NoKonusu
  0019123
  Tedarikçi Modülünün taşınması ile ilgili bir dizi geliştirme yapıldı, eksikler tamamlandı.
  0019327
  Web servis aktivitesinde alınan eksik parametre hatası düzeltildi.


  Versiyon: 5.1.0.8831        /  Çıkış Tarihi: 06.03.2024

  Madde NoKonusu
  0018796
  Elektronik Form, sayı nesnelerinde bulunan sıfır değerinin null olması sorunu çözümlendi.
  0019205
  Elektronik Form, tablo özelliklerinde satır detayı görüntüle fonksiyonunun salt okunur olma durumu düzenlendi.
  0019211
  Elektronik Form, Panel Nesnesi içerisine kolon bulunan veri tablosunun gizlenmesi sorunu çözümlendi.
  0019215
  Tamamlananlar ekranında tablo alanı tuşlarında alınan hata düzeltildi.
  0019233
  KEP kullanımında tarih formatlarının değişmesi önlendi.


  Versiyon: 5.1.0.8829        /  Çıkış Tarihi: 04.03.2024

  Madde NoKonusu
  0019194
  E-Fatura Görüntüleyicisinde yaşanana güncelleme sorunu giderildi.
  0019202
  Akış diyagramının resim çıktısının alınmasında eksik bölge gelmesi sorunu giderildi.
  0019209
  Yenilenen SSL sertifikaları ile ilgili güncelleme sorunu giderilmiştir.


  Versiyon: 5.1.0.8826        /  Çıkış Tarihi: 01.03.2024

  Madde NoKonusu
  0019140
  Mobil ekranlarında tarih nesnelerinde olduğu bazı lokalizasyon düzeltmeleri yapıldı.
  0019176
  Yeni süreçlerde eklenti seçildiğinde oluşan hata giderildi.
  0019178
  Süreç Süresi Tip alanı seçimlerinde akışın takılması sorunu çözümlendi.
  0019189Akış başlatırken eklentinin silinmesinde oluşan sorun çözümlendi.
  0019192Dinamik listeler bağlı liste olarak kullanılamıyordu, düzenlendi.
  0019193Listelerde ayrılmış alanların kullanımı yapılamıyordu, yeni düzenleme ile yapılabilir halde getirildi.
  0019199PwForm.TypeName ve değişkenleri ile ilgili bir dizi düzenleme yapıldı.


  Versiyon: 5.1.0.8823        /  Çıkış Tarihi: 27.02.2024

  Madde NoKonusu
  0019135
  Tablo nesnesinin yenilendiğinde değerini temizle fonksiyonunda oluşan bir hata çözümlendi.
  0019168
  Tuş nesnesinin bazı durumlarda elektronik formu kilitlemesi sorunu çözümlendi.
  0019169
  Elektronik Form, Listelerde sıfır değerinin null olarak görülmesi sorunu çözümlendi.
  0019171
  Mobil ekranlarda açılır pencerelerin ekrana göre oluşması sağlandı.


  Versiyon: 5.1.0.8815        /  Çıkış Tarihi: 19.02.2024

  Madde NoKonusu
  0018983
  Tarih nesnelerinde 1985 yılından önceki tarihlerde sorun yaşanıyordu, giderildi.
  0019017
  Taşıma sistemine Tedarikçiler de eklendi.
  0019023
  Web Servis tanımı içerisindeki metodlar taşınmıyordu, eklendi.
  0019033
  Elektronik formda hangi sekme açık iken form kaydedilirse, o sekme açık halde gelmekteydi, düzenlendi.
  0019042Kolonlar nesnesinde "Kolonları otomatik ayarla" fonksiyonu çalışmıyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.1.0.8804        /  Çıkış Tarihi: 08.02.2024

  Madde NoKonusu
  0018866
  Liste tanımları ve ilişkili listeler ile ilgili bağlantılarda sorun oluyordu, sorun giderildi.
  0018961
  Yerine getiren “Grup” seçildiğinde KPI Ölçümünde sorun oluyordu, düzentildi.
  0018981Bilgi akışı, bilgi formu sonlanma seçimleri ile ilgili yaşanan problem giderildi.
  0018990
  Nesnelerin "Gelişmiş Ayarlar" bölümündeki "Satır Bileşenlerini Kopyala" seçeneği kaldırılarak, yanlışlıkla mükerrer kayıt oluşturulmasının önüne geçildi.
  0019001Silinen eksik belgenin, "Onaya Bağlı" geri dönüşüm tipine göre geri dönüşüm kutusunda görünmesi ve kullanıcıların geri getirebilmesi sağlandı.
  0019004Gelişmiş Veri Tablosu nesnesinin tüm özelliklerini kullanırken de, Excel'den veri yapıştırma işlemi yapılabilecek şekilde düzenlendi.
  00190125.1 versiyonunda form üzerinde html nesnesi kullanılarak video gösterimi yapılamıyordu, düzeltildi.
  0019013Taşıma içerisinde birden fazla süreç yer alan bir projenin import edilmesi esnasında İş Akışları bölümünde oluşan bozulmalar düzeltildi.


  Versiyon: 5.1.0.8801        /  Çıkış Tarihi: 05.02.2024

  Madde NoKonusu
  0018925
  Taşıma sonrası kabinet tipindeki yetki setlerinin taşınmasında sorun vardı, giderildi.
  0018942Taşıma ile tarih tipine bağlı tanımlı iş içeriği taşınmıyordu, eklendi.
  0018978Akışta web servis aktivitesi kullanıldığında eşleştirmeler kayıt edilemiyordu, sorun giderildi.
  0018991
  Akış ekranlarında arşiv tipi seçildiğinde eklenti oluşturulamıyordu, oluşturulması sağlandı.
  0019002Lokalizasyon ayarlarından yapılan değişiklikler belgeler ekranında anlık görünmüyordu, anlık yansıması sağlandı.

  Liste nesnesinde limit değeri -1 yapıldığında arama işlemi tam sonuç getirmiyordu, sorun giderildi.


  Versiyon: 5.1.0.8798        /  Çıkış Tarihi: 02.02.2024

  Madde NoKonusu
  0018791
  İş akış yönetimi ekranında görünen veri ile detay arasında fark oluşuyordu, düzenlendi.
  0018879SMS PlugIn'lerinin 5.1 güncellemesi ile düzgün çalışması sağlandı.
  0018873Gizlenen bir panel'in tekrar gösteriminde sadece başlığı geliyordu, düzeltildi.
  0018972
  "Seçim Düğmesi" nesneleri salt okunur seçilmesinin ardından form üzerinde görünmüyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.1.0.8761        /  Çıkış Tarihi: 27.12.2023

  Madde NoKonusu
  0018755
  Form sihirbazında para simgesi ifadelerinin bozulması sorunu çözümlendi.
  0018756Veri tablosunda düzenleme modunda kaymalar oluşuyordu, düzeltildi.
  0018759Raporlardaki satır sayılarının eksik gösterim sorunu çözümlendi.


  Versiyon: 5.1.0.8760        /  Çıkış Tarihi: 26.12.2023

  Madde NoKonusu
  0018454
  Proje ekranlarına image eklendi ve düzenlemeleri yapıldı.
  0018720Kullanıcı parametrelerinin kullanımındaki sorunlar düzenlendi.
  0018740Panel nesnesinin adı değiştirilemiyordu, düzeltildi.
  0018750Kolon nesnesinin salt özelliği çalışmıyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.1.0.8756        /  Çıkış Tarihi: 25.12.2023

  Madde NoKonusu
  0018700
  Gelişmiş Veri Tablosu Nesnesinde kolon başlıkları gelmiyordu, düzeltildi.
  0018718Süreç Taslaklarına eklenen resimler dağını geliyordu, düzeltildi.
  0018721Sihirbaz ile tip alanına kullanıcı ek özelliği atamasında sorun vardı, düzeltildi.
  0018724Aynı isimli kullanıcı grubu oluşturulabiliyordu, engellendi.
  0018733Belgeler Ekranında çoklu belge indirmede hata alınıyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.1.0.8752        /  Çıkış Tarihi: 18.12.2023

  Madde NoKonusu
  0018618
  "ISDD Servisi Erişilemiyor" Hatası
  0018638Dosya Kartında klasör de çok fazla belge varsa en alttaki belge görüntülenemiyor.
  0018692SEDA Kullanıcı Ara Yüzü, Belgeyi Kaydet Seçimleri
  0018637Indeks log dosyasındaki hatalar.
  0018655HTML nesnesinde imaj ekle kısmı
  0018679Installer Bulgular(Performax, web.config, Utils)
  0018683BaykuşTest Personel Maliyet Girişini tamamlayamıyorum Hata veriyor.
  0018669Baykuş ortamda değerlendirme sorularında cevaplar alınamıyor
  0018693Form Sihirbazı, Listelerde Oluşan Bozulma
  0018696Sihirbaz Aksiyonları Görünümü


  Versiyon: 5.1.0.8750        /  Çıkış Tarihi: 16.12.2023

  Madde NoKonusu
  0018637
  Indeks log dosyasındaki hatalar


  Versiyon: 5.1.0.8748        /  Çıkış Tarihi: 14.12.2023

  Madde NoKonusu
  0018614
  Elektronik Form, Onay Kutusu Alanında Varsayılan Değer Seçimi
  0018615
  Logo Aksiyon Tanımlaması Testinde Alınan Hata
  0018660
  Belgeler Ekranı, Belge Tipinde Yer Alan Açıklama Yazısı
  0018043
  Belge imzalama esnasında kullanılan token çıkartılır ve başka token takılır ise 2nci token ile imzalama yapılamıyordu. Gerekli ek geliştirme sağlandı.
  0018674
  Form sihirbazında aksiyon tanımları çerçevenin dışına taşıyor
  0018677
  Virgosol ortamı, Sihirbaz Aksiyonları
  0018678
  Telefon Nesnesinin help linki çalışmıyor
  0018680
  Aylık MH Rapor sürecinde MüşteriHizmetleri Rpr EF3-V3 yüklemesinde alınan hata
  0018681
  Dinamik Klasör, Dosya Kartı
  0018687
  Elektronik Form, Tip Alanları
  0018688
  Elektronik Form, Başlık Pozisyonu
  0018691
  İş Akışı Yönetimi, Diyagram Sekmesi


  Versiyon: 5.0.0.8719        /  Çıkış Tarihi: 16.11.2023

  Madde NoKonusu
  0018419
  Kural motorunun bir parçası olan NextWorkingDay fonksiyonu bazı durumlarda doğru sonuç üretmiyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8709        /  Çıkış Tarihi: 07.11.2023

  Madde NoKonusu
  0018299
  Elektronik formlarda bağlı listelerde alt listede liste yerine "No choices to choose from" geliyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.0.0.8697        /  Çıkış Tarihi: 24.10.2023

  Madde NoKonusu
  0017967
  SEDA ekranında yeni dosya kartı kaydı oluşturulduğunda elektronik form görüntülenmiyordu. Görüntülenmesi sağlandı.
  0017984
  Elektronik formlarda veri tabloları gizlendiğinde versisini temizliyor. Bu durumda akış ilerletildiğinde tablo nesnesi verileri siliniyor. Yapılan düzenleme ile bu durum engellendi.
  0017994
  fillComboWithSql isimli geliştirme katmanı fonksiyonu uygun çalışmıyordu, düzenlendi.
  0018043
  Belge imzalama esnasında kullanılan token çıkartılır ve başka token takılır ise 2nci token ile imzalama yapılamıyordu. Gerekli ek geliştirme sağlandı.


  Versiyon: 5.0.0.8687        /  Çıkış Tarihi: 16.10.2023

  Madde NoKonusu
  0017767
  Kullanıcı isimlerinde ilk harf nokta gibi özel işaret ile başlıyor ise ürünün çeşitli noktalarındaki fonksiyonlar planlandığı gibi çalışmıyordu, düzeltildi.
  0017916
  Belge görüntüleyicinin entegrasyon ile kullanıldığı durumda seçili belge yazıcıya gönderilmek istendiğinde sayfa PaperWork giriş ekranına yönleniyordu, düzenlendi.
  0017964
  Kabinetlerde arama yapıldığında sonuç tek sayfadan fazla sayfada gösterildiği durumda sayfalar ile ileri gidilip tekrar geri dönülemiyordu, düzeltildi.
  0017990
  Elektronik formlarda, tablo nesnesinde yeni kayıt için popup ekran kullanılıyor ise ve açılan ekranda liste nesnesi var ise listede değer değiştiğinde değişim olayı tetiklenmiyordu, düzeltildi.

  Versiyon: 5.0.0.8651        /  Çıkış Tarihi: 08.09.2023

  Madde NoKonusu
  0017305
  KEP alımı esnasında kullanıcı daha önce giriş yapmış ise ve henüz çıkış yapmamış ise, tekrar giriş yapmaya çalıştığında alınan "CKR_USER_ALREADY_LOGGED_IN" hatası için ek iyileştirme yapıldı.
  0017476
  Eğer akışın öncelik değeri var ise öncelik tablosuna hesaplamalar sonucunda NULL değeri gidiyor ise hata alınıyordu. Değerin NULL hesaplanmaması sağlandı.


  Versiyon: 5.0.0.8638        /  Çıkış Tarihi: 27.08.2023

  Madde NoKonusu
  0017193
  SMTP server olarak Exchange kullanıldığı durumlarda .NET Microsoft ürünü bir DLL kullanılıyor. Yeni versiyonu çıkan bu kütüphanenin güncelleme paketine girmesi sağlandı.
  0017433
  Bilet kullanıcısı ile gelen kısa yola tıklandığında açılan ekranda form uygun görüntülenmiyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8600      /  Çıkış Tarihi: 20.07.2023

  Madde NoKonusu
  0017236
  Platformlar arasında taşıma esnasında eğer taşınan platformda içeri alınan akışlardan mevcut var ise akışların ekrandan seçilen parametre ile yeniden başlatılması sağlanabilmektedir. Yeniden başlatma esnasında oluşan hata giderildi.
  0017273
  Akış içindeki elektronik postalarda bulunan / \ gibi karakterlerden dolayı hata alınıyordu, düzeltildi.
  0017298
  ISDD tanım ekranlarında kaydırma çubuğu(scrollbar) uygun çalışmıyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8585      /  Çıkış Tarihi: 10.07.2023

  Madde NoKonusu
  0017235
  Kabinet Tanımları, Klasör Yetkileri Etkin Olmayan Kabinetlerde Sabit Yetki Kullanılmış ise yeni dosya kartı kaydı oluşturulurken hata alınıyordu, düzenlendi.
  0017244
  Eğer KEP dosyası içinde bulunan belgelerin isimlerinde özel karakterler var ise ( '[],&,/' gibi) okunması esnasında sorun oluyordu, düzenlendi.
  0017258
  İlişkili listelerde detay liste filtrelemesi esnasında hata alınabiliyordu, düzenlendi.
  0017261
  Dinamik Klasör eğer akış tipinden oluşturuluyor ise en son kayıtlar listelenirken özellikler ekranında eğer akışın eklentisi var ise gösteriliyor. Bu tuşa basıldığında da eklenti ekranı açılıyor. Bu tuşun fonksiyonu çalışmıyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.0.0.8566      /  Çıkış Tarihi: 19.06.2023

  Madde NoKonusu
  0017197
  Üzerinde zorunlu alanların bulunduğu bir elektronik form ile belge kaydedildikten sonra tekrar aynı form ile belge kaydedilmek istendiğinde zorunlu alanlar kontrol edilmiyordu, düzeltildi.
  0017204
  REST servislerin sonucunda yazı alanlarında eğer özel karakterler var ise hata alınıyordu, düzenlendi.
  0017206
  Elektronik formlarda sihirbaz ile web servisinin tablo alanları eşlenirken sorun yaşanabiliyordu, düzeltildi.
  0017209
  Mobil ara üzlerde elektronik formda açılan popup ekranı eğer çok büyük ise scroll çıkmıyordu, çıkması sağlandı.
  0017217
  Belgeler ekranında taslaktan belge oluşturulması esnasında birden fazla belge oluşuyordu, düzeltildi.
  0017224
  Belgelerekranında eğer arşivlenen belge text ise ve türkçe karakterler var ise yazdırma esnasında Türkçe karakterler bozuk çıkıyordu, düzenlendi.
  0017225
  SEDA Kullanıcı Ara Yüzünde belge arşivledikten sonra Dosya kartı seçilip profil ataması yapılır ise "İndeksleme" alanında kaydetme işlemi yapılmak istendiğinde "Klasör değiştirme işlemi için yetkiniz bulunmamaktadır." hatası geliyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.0.0.8564      /  Çıkış Tarihi: 13.06.2023

  Madde NoKonusu
  0017181
  Pantest sonucunda sistemde görünen olası açıklar için ek geliştirmeler sağlandı.
  0017194
  Mobil uygulamada bazı belgeler boyutu nedeniyle görüntüleyicide görüntülenemiyordu, düzenleme yapıldı.


  Versiyon: 5.0.0.8557      /  Çıkış Tarihi: 06.06.2023

  Madde NoKonusu
  0017193
  Elektronik posta gönderimi esnasında eğer exchange server kullanılıyor ise alt yapıda kullanılan kütüphanenin son versiyona geçmesi gerekiyor. Aksi durumda elektronik posta gönderiminde hata alınıyor. Kütüphane son versiyonuna güncellendi.
  0017196
  Bazı durumlarda yetki setine kullanıcı gruBU ekleme yapılırken hata alıyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.0.0.8552      /  Çıkış Tarihi: 01.06.2023

  Madde NoKonusu
  0017114
  Akışın eklentisi zorunlu ise mobil ara yüzlerde belge zorunluluk kontrolü yapılmıyordu, eklendi.
  0017095
  İş akışı eğer gruba geliyor ise kullanıcı gruptan işi üzerine almadan işlem yapamaz. Mobil ara yüzlerde gruba gelen akışlarda eklenti sekmesi açık geliyordu, düzenlendi.
  0017156
  DİKKAT: Elektronik formlarda Veri Tablosunda eğer satır değişikliği (inline edit) yapılıyor ise ilk kolon tekil değer içermelidir. Zaman zaman tekil kolonun atlandığı durumlarda konu hata olarak bildirilmektedir. Bu madde dikkat çekmek için yazılmıştır.
  0017178
  Klasör Yetkileri etkin olmayan Kabinetlerde klasör yetkilerinde sabit yetki seti kullanılmış ise yetki seti listesi geliyordu, düzenlendi.
  0017168
  Elektronik form üzerinde sekmeler var ise sekmelerze zorunlu işaretlenen sayı alanı var ise akış bitirilmeye çalışıldığında uyarı verilmiyor ve akış bitirilemiyordu. Uygun mesajın verilmesi sağlandı.
  0017161
  Kural motorunda bulunan NextWorkingDayWOHolidays fonksiyonu uygun çalışmıyordu, düzeltildi.
  0017143
  V4.5 geçişi sonrası akış hiç versiyonlanmamış ise çalışan akışların diyagramı oluşmuyordu, düzenlendi.
  0017152
  Belge imzalama esnasında ilk seferde şifre doğru girilip imzalama yapıldıktan sonra 2nci seferde şifre yanlış girilse bile imzalama yapılabiliyor. İmza altyapısında kullanılan TUBITAK tarafından geliştirilen SmartCardManager isimli mimaride hata olduğu tespit edildi. V5.1 ile beraber bu yapının son sürümüne geçilme kararı alındı.
  0017145
  Bazı durumlarda kabinete dosya kartı kaydı ekleme işleminde listeye dosya kartı kullanıcının yetkisi olmasına rağmen gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
  0017132
  Form Sihirbazında konnektörler kullanılırken veri eşleştirmesi esnasında veri tipi farklı alanlar eşleştirilebiliyordu, düzenlendi., Logo ve SAP parametreleri eşleştirmelerinde yaşanan sorun
  0017133
  Platformlar arası taşıma esnasında eğer yetki seti taşınıyor ise Yetki Seti mevcut ise, üzerine yazılsın mı? sorusuna hayır cevabı verildiği durumda da yetki setinin üzerine yazılıyordu, düzeltildi.
  0017049
  Eğer iş akışının eklentisi klasör yetkileri etkin bir kabinete kaydediliyor ise yetki seti listesi geliyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8536      /  Çıkış Tarihi: 16.05.2023

  Madde NoKonusu
  0017091
  Belge e-imza yapısı üzerinde bir dizi iyileştirme ve ihtiyaç durumunda hata tespitini sağlayacak eklemeler yapıldı.
  0017101
  Elektronik formlarda OpenDocument fonksiyonu uygun çalışmıyordu, düzenlendi. Portal üzerindeki örneği güncellendi.
  0017103
  SEDA son kullanıcı ara yüzünde, sürükle-bırak ile belge ekleme yapıldığında eklenen belgeleri eksik belge oluyordu, düzeltildi.
  0017107
  Eğer belge excel dosyası ise ve 1000 sayfadan fazla ise ara yüzlerde uygun gösterilemiyor. Bu durumun alt yapıdan kaynaklandığı tespit edildi. Mevcut versiyonda çözüm sağlanamadı. V5.1 ile beraber fixlendi.
  0017109
  Metod Tanımlarında sınıf adı yanlış (Türkçe) girildiğinde açıklayıcı olmayan bir hata alınıyordu. Açıklayıcı bir uyarı eklendi.
  0017110
  Dosya kartı ekinde bulunan eksik belgede yetki seti değiştirilemiyordu, düzenlendi.
  0017118
  Elektronik Formlarda, SAP Konnektörüne Tarih veri tipinde parametre gönderildiğinde sorun yaşanıyordu, düzeltildi.
  0017119
  Platformlar arasında taşıma esnasında oluşan paket 100Mb. üzerinde ise sorun yaşanıyordu ve uygun bir uyarı bulunmuyordu. Paketin 100 Mb. üstü olduğu durumda uygun uyarı eklendi.
  0017135
  KEP Tanımları ekranında akışa gönder sekmesinde tip alanları gelmiyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.0.0.8504      /  Çıkış Tarihi: 17.04.2023

  Madde NoKonusu
  0017035
  Belgeler Ekranında Yeni Dosya Kartı oluşturulmak istenildiğinde hata alınıyordu, çözümlendi.
  0017045
  Elektronik Form üzerinde Form Sihirbazı tanım ekranında tip adları çoklanarak geliyordu, çözümlendi.
  0017049
  İş Akışı Çalışması, belge yükleme esnasında yetki setlerinde düzenleme yapıldı.


  Versiyon: 5.0.0.8487      /  Çıkış Tarihi: 29.03.2023

  Madde NoKonusu
  0016979
  İYİLEŞTİRME:Akış tasarımında akışın yönetim yetki seti bulunur. İş akışı yönetiminde kullanıcıya yönetim yetki setinde yetkisi olan akışların listesi gelir. Bu yetki setinde yazma yetkisi var ise durdurma/iptal etme/tekrar başlatma gibi fonksiyonları yerine getirir. Yine yazma yetkisi var ise akış tasarımında seçilen yönetim formunu kullanarak akış verisini değiştirebilir.
  0016980
  Dosya kartı adında çift tırnak işareti var ise görüntüleme esnasında form açılmıyordu, düzenlendi.
  0016982
  SEDA Kullanıcı Ara Yüzünde PNG,TIFF gibi belgelerin küçük resimleri eğer IIS sunucusu DMZ arkasında ise görüntülenmiyordu, düzenlendi.
  0016983
  İş Akışı Yönetiminde akışın durdurulması ve yeniden başlatılması esnasında sorun yaşanıyordu, düzenlendi.
  0016986
  Organizasyon Şemasında ana departman silindiğinde tekrar açılamıyordu, düzeltildi.
  0016987
  Platformlar arası taşıma esnasında akışta doküman yarat aktivitesi var ise belge şablonu sorun yaratabiliyordu, düzenlendi.
  0016994
  Takvim Tanımlarında çalışma günlerinin seçiminde hatalar vardır, düzenlendi.
  0016985
  Belgeler ekranında Belgesiz Form işlemi esnasında listeye sistem belge tipi de geliyordu, düzenlendi.
  0016988
  Dinamik Klasör tanımlarında klasöre kriter tanımlandığında tanım ekranını başka bir kullanıcı açar ise kriterler uygun görüntülenmiyordu, düzenlendi.
  0017016
  Elektronik formda metod çağırma işleminde eğer metodun hiç parametresi yok ise hata alınıyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.0.0.8476      /  Çıkış Tarihi: 19.03.2023

  Madde NoKonusu
  0016965
  Combobox nesnesinde limit değeri kullanılarak listenin ihtiyaç durumunda istemciye gönderilmesi sağlandı. Detaylar için portali inceleyebilirsiniz.
  0016970
  Arama İşlemlerinde sıralama fonksiyonu uygun çalışmıyordu, düzenlendi.
  0016968
  Kural motorundaki NextWorkingDay fonksiyonu tatilleri dikkate alarak belirtilen gün sonrasını verir. NextWorkingDayWOHollidays isimli yeni bir fonksiyon eklendi. Bu fonksiyon ile tatil günleri eklenmeden belirtilen gün sonrası hesaplanmaktadır.
  0016812
  KEP ve EYP kullanım senaryoları gözden geçirildi ve eksiksiz çalışması sağlandı.
  0016963
  SEDA ekranlarında belge adında türkçe karakter var ise sorun oluyordu, düzeltildi.
  0016962
  SEDA son kullanıcı ekranlarında bir dizi iyileştirme yapıldı.


  Versiyon: 5.0.0.8472      /  Çıkış Tarihi: 13.03.2023

  Madde NoKonusu
  0016940
  Aynı isimde birden fazla kabinet oluşturulması engellenmiştir.
  0016938
  Elektronik form yeni oluşturulmuş ise ve sihirbaz ile birden fazla aksiyon belirlenmiş ise aksiyonların yukarı aşağı tuşları ile yeri değiştirilemiyordu, düzenlendi.
  0016936
  Tüm aramalarda oluşturulan dinamik parametrelerin şifrelenerek sunucuya gönderilmesi sağlandı.
  0016930
  İş akışı tasarımında sil ve mutlak sil fonksiyonlarının yetkisinin bağlı oldukları yetki setinin silme yetkisine göre davranması sağlandı.


  Versiyon: 5.0.0.8467      /  Çıkış Tarihi: 07.03.2023

  Madde NoKonusu
  0016929
  SEDA tanımlarına bir dizi ek ve iyileştirme yapıldı.
  0016922
  Akış tasarımında eklentileri belirlerken eğer sistem tipi kullanılıyor ise eşleştirme yapılmış gibi gelmesi sağlandı.
  0016921
  Outlook Uzantısı kullanımı esnasında akışın diyagramı görüntülendiğinde akışın geçtiği adımlar uygun görüntülenmiyordu, düzenlendi.
  0016923
  Tip Tanımlarında 9 adede kadar grup eklenebiliyordu. Bu sınır kaldırıldı.
  0016916
  Dinamik Klasörlerde eğer tip belge tipi ise, belgelerin listelendiği son adımda belge görüntüleme sekmesi görünmüyordu, düzeltildi.
  0016906
  PaperWork ara yüzlerinden tarayıcıyı kullanarak sayfa taramak istendiğinde PaperWork Tray uygun çalışmıyordu, düzenlendi.
  0016912
  Bir dizi lokalizasyon ve ekrandaki yazım hatası giderildi.


  Versiyon: 5.0.0.8455     /  Çıkış Tarihi: 24.02.2023

  Madde NoKonusu
  0016904
  SEDA Tanımlarında ve son kullanıcı ekranında bir dizi iyileştirme ve ek yapılmıştır.
  0016900
  Dinamik Klasör tanımlarında tip alanlarının kolon olarak belirlendiği durumda kolonların değeri boş geliyordu, düzenlendi.
  0016873
  Akış eklentilerinde sistem tipi kullanılıyor ise alan eşleştirmesinde tanım yapmakda zorlanılıyordu, düzenlendi.
  0016878
  İş Akışı tasarımı esnasında otomatik aktivite kullanılıyor ise ve aktivitenin parametresi fazla ise ekranda kaydırma çubuğu çıkmıyordu, eklendi.
  0016902
  Güvenlik amacıyla ihtiyaç duyulduğu durumda PaperWork web uygulamasının bulunduğu domain haricinde bir adrese servis katmanı ile erişimini engellemek adına web.config üzerinde değişiklik yapıldı. <add name="Content-Security-Policy" value="default-src 'self'; style-src 'self' *.g-gsoft.com 'unsafe-inline'; script-src 'self' *.g-gsoft.com 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'; connect-src *; img-src *.g-gsoft.com data: blob: android-webview-video-poster:" />
  0016897
  Akış tasarımındaki hataları bildiren mesajların bazıları anlaşılabilir değildi. Genel bir çalışma ile mesajlar daha anlaşılabilir hale getirildi.
  0016886
  Elektronik formlarda rAdo.Query nesnesi ile yazılan SQL cümleciklerinin şifreli olarak sunucuya gitmesi sağlandı.
  0016836
  Eksik kalan lokalizasyon bölümleri için bir çalışma yapıldı.
  0016816
  Platformlar arası taşımalarda yaşanan bir dizi sorun için iyileştirmeler yapıldı.
  0016896
  Tip Alanlarının tanımlanması esnasında yazı alanlarında 100 karakterden büyük alanlarda arama yapılamaz. Tanım esnasında veri tipi değiştiğinde arama seçeneğinin hiç gelmediği durum için düzenleme yapıldı.


  Versiyon: 5.0.0.8451     /  Çıkış Tarihi: 20.02.2023

  Madde NoKonusu
  0014720
  Rapor kaynağı Stored Procedure olduğunda ve kaynak veri tabanında yok ise uygun hata mesajının son kullanıcı ara yüzüne gelmesi sağlandı.
  0016887
  SEDA son kullanıcı ekranı için bir dizi iyileştirme ve hata giderme çalışması yapıldı.
  0016884
  Elektronik Formlarda Web Servisi, Logo ve SAP nesnelerinde veri eşleştirilmesi esnasında yaşanabilen hatalar için bir dizi çalışma yapıldı.
  0016878
  İş Akışı tasarımı esnasında otomatik aktivite kullanılıyor ise ve aktivitenin parametresi fazla ise ekranda kaydırma çubuğu çıkmıyordu, eklendi.
  0016883
  Veri Kaynağı için tanımlanan kolon isimleri rapor ekranında uygun görüntülenmiyordu, düzenlendi.
  0016877
  İşlerim ekranında aramalarda kullanılan sıralama fonksiyonu çalışmıyordu, düzeltildi.
  0016876
  Dinamik klasörlerde, eğer kullanılan tip akış tipi ise ve akışın eklentisi var ise en son kayıtların listelendiği bölümde eklenti ikonunun bulunması ve ikona tıklandığında eklentinin kullanıcı yetkileri ile görüntülenmesi sağlandı. *Akış eklentisi dosya kartı ise akışın her adımında tüm akış verisi ile dosya kartını güncelleme gibi bir alışkanlık var. Bu yapı ile hiç bir verinin dosya kartı kaydına taşınmasına gerek kalmıyor.
  0016875
  Eğer akışın eklentisi var ise ve manuel aktivitede eklentiyi gösterme seçili ise Mobil ara yüzlerde eklenti görüntüleniyordu, düzeltildi.
  0016843
  Kabinet Tanımlarında dosya kartı var ise ve dosya kartında birden fazla eksik belge işaretleniyor ise kaydetme işlemi esnasında hata oluşuyordu, düzeltildi.
  0016868
  Süreç Taslakları ekranında bulunan mutlak sil işleminde diyyalog boş geliyordu, düzeltildi.
  0016867
  Kabinet Tanımlarında ikon seçimi esnasında ikon listesi uygun görüntülenmiyordu, düzeltildi.
  0016848
  Belge Taslaklarında Tasarım Yetki Setisi üzerinde kullanıcının sadece okuma yetkisi var ise taslak üzerinde işlem yapması engellendi.


  Versiyon: 5.0.0.8444     /  Çıkış Tarihi: 13.02.2023

  Madde NoKonusu
  0016819
  Kural Motoru karar tablosunda mevcut tabloya yeni kolon eklendiğinde sorun oluyordu, düzeltildi.
  0016851
  Mobil uygulamalarda belge ekleme yapısı için bir dizi iyileştirme yapıldı.
  0016784
  Google Play politikalarının değişmesi üzerine burada bulunan PaperWork uygulaması bir müddet Türkiye'den görüntülenemiyordu. Görüntülenmesi sağlandı.


  Versiyon: 5.0.0.8430     /  Çıkış Tarihi: 30.01.2023

  Madde NoKonusu
  0016804
  Eğer IIS, Content Server dan farklı bir sunucuya kurulursa web ara yüzlerinde zaman aşımı uygun çalışmıyordu, düzenlendi.
  0016811
  Organizasyon Şemasında departman yöneticisi değiştiğinde o departmana bağlı kullanıcıların yöneticileri değişmiyordu, düzeltildi.
  0016799
  YENİ:Eğer IIS, Content Server dan farklı bir sunucuya kurulursa formlar uygun kaydedilemiyordu. Bunun için parametreler ekranına WEB_FORMS_DIR isimli parametre eklendi. Bu parametre boş ise Content Server ve IIS aynı sunucuda anlamına gelmektedir.
  0016809
  SEDA Tanımlarında profil silinirken mesajın içeriği boş geliyordu, tamamlandı.
  0016786
  Doküman Yönetimi bölümünde nesnenin yetki seti değiştirilirken Özel yetki setlerinde de ara seçiminde liste uygun gelmiyordu, düzenlendi.
  0016783
  Elektronik posta tanımlarında bazı sunuculara bağlanma esnasında hata alınıyordu, ek geliştirme yapıldı.
  0016791
  Taşıma ara yüzüne kullanıcının tasarım yetkisi olmayan nesneler gelmiyordu. Gelmesi sağlandı.
  0016776
  Form sihirbazında SAP ve Logo nesnelerinin eşleştirmeleri esnasında bazı durumlarda hata alınabiliyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8424     /  Çıkış Tarihi: 24.01.2023

  Madde NoKonusu
  0016780
  Arka arkaya birden fazla yeni liste tanımlandığında hata alınıyordu, düzeltildi.
  0016769
  PaperWork web uygulaması Content Server haricinde bir sunucuya kurulursa bazı fonksiyonlar çalışmıyordu, düzenlendi.
  0016530
  Mobil uygulamada dinamik klasörlerin de işlevsel olması sağlandı.
  0016765
  Tablo özellikleri, satır üzerinde düzenlenebilir seçineği ile işlem yapılırken bazen form donuyordu, düzeltildi.
  0016725
  Manuel Adım, elektronik posta desteğinde Tablo Aksiyonları elektronik posdtaya uygun yansımıyordu, düzenlendi.
  0016761
  Sistem Raporları, Kullanıcı Yetkileri Raporunda kullanıcı seçildiğinde hata alınabiliyordu, düzeltildi.
  0016759
  Kayıtlı Aramalarda Benzer seçeneği kullanılmış ise arama sonucunda kayıt gelmiyordu, düzenlendi.
  0016750
  Metodların platformlar arası taşınmasında tanımlı iş taşınmıyordu, düzenlendi.
  0016745
  RuleEngine.WorkingMinutes() Komutu bazı durumlarda uygun çalışmıyordu, düzeltildi. kural motoru güncelleme sonrasında tekrar DERLENMELİDİR:


  Versiyon: 5.0.0.8410     /  Çıkış Tarihi: 10.01.2023

  Madde NoKonusu
  0016744
  Pano tasarımı esnasında kullanılan veri kaynağına göre Object referance.. hatası alınıyordu, düzeltildi.
  0016742
  Aramalarda grup alanlarının kaldırılması sonrası alınan hata düzeltildi. Yine aramalarda benzer fonksiyonunun sağlıklı çalışması için ek geliştirme yapıldı.
  0016714
  Elektronik Posta Tanımlamalarında test işleminin sağlıklı çalışması için geliştirme yapıldı.
  0016738
  Veri tablosu nesnelerinde Tabloda düzenleme yapılırken göster fonksiyonu beklendiği gibi çalışmıyordu, düzenlendi.
  0016737
  Akış başlatılırken tasarıma göre alınan alınan Bir dosya kartı başka dosya kartı içinde yaratılamaz hatası giderildi.
  0016709
  Rapor veri kaynaklarında Stored Procedure kullanılmış ise ve tanım V4.5 de yapılmış ise hata alınıyordu, düzeltildi.
  0016711
  Dinamik Klasörlerde kriter tanımında tipin grup alanları da listeye geliyordu, engellendi.


  Versiyon: 5.0.0.8404     /  Çıkış Tarihi: 04.01.2023

  Madde NoKonusu
  0016728
  Süreç projelerinde tarihçe bazı durumlarda görüntülenmiyordu, düzeltildi.
  0016722
  Veri tablosu nesnesi, satır üzerinde düzenlenebilir seçeneği için iyileştirme yapıldı.
  0016715
  YENİ:Belgeler ekranına klasör, eksik belge ve kısa yol adetleri de eklendi.
  0016710
  Tablo nesnelerinde kullanılan listelerde arama yapılabilmesi sağlandı.
  0016698
  Mobil ara yüzde belgeler bölümünde kabinet isimleri çok uzun ise ekrana sığmıyordu, düzenlendi.
  0015245
  YENİ: FilePlug-In yapısı portale eklendi.
  0014908
  Sol kullanıcı menüsüne iş akışlarının da eklenmesi sağlandı. Böylece eklenen iş akışı direk menüden seçilerek başlatılabiliyor.
  0016706
  Kural Motoru form ortak kodları ekranında kayıt yapılamıyordu, düzeltildi.
  0016638
  Form sihirbazında bir dizi iyileştirme yapıldı.
  0016708
  Bazı durumlarda organizasyon şeması açılamıyordu, düzeltildi.
  0016704
  Web Servis Tanımlarında metodların test edilmesi esnasında parametreler ekranı tam görüntülenemiyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8392    /  Çıkış Tarihi: 23.12.2022

  Madde NoKonusu
  0016699
  Daha önce lokalizasyona alınmamış bölümler ile ilgili çalışmanın 3ncü fazı tamamlandı.
  0016300
  SEDA mimarisinde bir dizi iyileştirme yapıldı.


  Versiyon: 5.0.0.8390    /  Çıkış Tarihi: 21.12.2022

  Madde NoKonusu
  0016696
  Kullanıcı Yönetim ekranında kullanıcıya bağlı tüm kullanıcıların tüm işleri listelenir. Bu listeden seçim yapılarak akışlar başka kullanıcılara da atanabilir. Bu ekranda atama fonksiyonu çalışmıyordu, düzenlendi.
  0016648
  Dinamik klasörlerde tasarım yetkisi seçilmeden kayıt yapılabiliyordu, düzenlendi.
  0016693
  Süreç Taslakları ekranında yeni rapor oluşturulduğunda tasarım yetkisi seçilmez ise kaydedilebiliyordu, düzenlendi.
  0015813
  Yetkilendirme mimarisi sadeleştirilmiştir. Buna uygun olarak kullanıcı yetki raporu da güncellenmiştir.
  0016689
  Manuel Adım Elektronik Posta desteğinde aksiyonlar elektronik postaya uygun yansımıyordu, düzenlendi.
  0016678
  KVKK Lisans mimarisi 2ye ayrıldı. Form maskeleme, Belge maskeleme.
  0016692
  Taslaklardan yeni belge oluşturulduğunda belge uygun görüntülenmiyordu, düzeltildi.
  0016688
  Belgeler ekranı, sürükle bırak ile belge arşivlenmesi esnasında klasör yetkilerinde sorun oluyordu, düzenlendi.
  0014849
  Metod şablonlarına yeni şablonlar eklendi.
  0016670
  Organizasyon şemasına yeni departmanlar ve kullanıcılar eklendiğinde eklenen bir departmanın "Düzenle" tuşuna basıldığında departman adı seçimi boş geliyordu, düzenlendi.
  0016675
  Rapor Tasarımda oluşan hataların loglara yansıması sağlanıyor. Aynı hataların kullanıcı ara yüzüne gelmesi sağlandı.
  0016683
  Akış Yönetimi ekranında listelerde değişiklik yapıldığında işlem tuşları uygun değişmiyordu, düzeltildi.
  0016671
  Mobil ara yüzlerde yetki seti seçiminde açıklama bölümleri HTML olarak geliyordu, düzeltildi.
  0016620
  Mobil ara yüzlerde giriş esnasında adres yanlış yazılır ise sunucuya erişilemiyor. Buna uygun mesaj verilmesi sağlandı.
  0016473
  Menü kısa yolları ekranında sıralama yapılabilmesi sağlandı.
  0016654
  Metodların çalışma süreleri ile ilgili düzenleme yapıldı ve portale yardım içeriği eklendi.


  Versiyon: 5.0.0.8381    /  Çıkış Tarihi: 12.12.2022

  Madde NoKonusu
  0016651
  SAP konnectöründen dönen veri üzerinde "\n" karakteri var (Enter) ise JSON verisi oluşturulması esnasında hata alınıyordu. Veriden çevrim öncesi bu tür özel karakterler silindi. NOT:SAP de bir yazı alanındaki veri enter ile birden fazla satırda gösteriliyor ise bu veri elektronik formlarda tek satır gösterilir.
  0016646
  Veri Kaynakları tasarımı ekranında lokalizasyona girmemiş bölümler düzenlendi.
  0016573
  Web Servis Tanımlama Ekranında yapılan tanımlar sonucu post işlemi sırasında parametrelerin header ve body üzerinden gönderilmesi için geliştirme yapılmalı. Body için; -content-type=form-data, -content-type=application/x-www-form-urlencoded, -content-type=raw değerlerinin gönderilmesi sağlandı.
  0016630
  Süreç Taslakları ekranında yeni rapor oluşturulurken rapor tasarım ekranı uygun gelmiyordu, düzenlendi.
  0016610
  Akışın derlenmesi esnasında herhangi bir makroda hatalı kod var ise hatanın nereden kaynaklandığı anlaşılmıyordu. Compilerdan alınan mesaj ile beraber hangi aktivitede hatanın olduğuna dair hata mesajı verildi.
  0015700
  SEDA tanımlarının da platformlar arası taşınması sağlandı.
  0014720
  Rapor veri kaynağı Stored Procedure olduğunda ve bu prosedür veri tabanında bulunmadığı durumlarda ekranda anlamsız bir hata mesajı yer alıyordu. Anlaşılır hale getirildi.
  0016642
  Mobil uygulamada kayıt esnasında bazı durumlarda hata alınabiliyordu, düzenlendi.
  0016639
  Akış tasarımında kullanılabilen öncelik aktivitesi bazı durumlarda hata alıyordu, düzenlendi.
  0016634
  Bir dizi performans çalışması sonucunda genel sistem performansının artırılması sağlandı.


  Versiyon: 5.0.0.8375    /  Çıkış Tarihi: 06.12.2022

  Madde NoKonusu
  0016524
  YENİ:Web Servis çağrılarında gönderilen ve alınan verilerin tarihçeye yansıtılması sağlanmıştır. Sistem raporlarında bulunan entegrasyon raporu aracılığı ile bu veriye erişilebilir.
  0016633
  Web servis tanımında eğer parametre boş ise JSON gönderiminde NULL değeri gönderiliyordu. Gerekli kontrol eklendi.
  0016556
  Bir nesneye bağlı sophbet oluşturulurken kullanıcı ekleme esnasında sorun yaşanıyordu, düzeltildi.
  0016470
  Tip alanlarının tanımı esnasında yazı alanlarında aranabilir öndeğer olarak False yapılmıştır. Bu bölümde sadece ihtiyaca göre aranabilir işaretlemesi yapılmalıdır. Ayrıca 100 karakterden büyük alanlar için aranabilir seçeneği kullanılamaz.
  0016628
  Form sihirbazı ekranından çıkmak için çarpıya (X) tuşuna basıldığında yapılan tanım bazı durumlarda kalıyor, kod oluşmuyordu. Gerekli düzenleme yapıldı.
  0016622
  Form sihirbazında tablo alanları çift görünüyordu, düzenlendi.
  0016046
  ISDD modülünde tip alanları maskelenebiliyor. Bu durumda verinin raporlara maskeli gelmesi sağlandı. Yetkisi olmayan kullanıcı maskeli görürken yetkisi olan kullanıcı bu veriyi açık görmektedir.
  0016571
  Veri Kaynaklarında bağlantılar bölümünde çok sayıda bağlantı yapılırsa kaydırma çubuğu çıkmıyordu, çıkması sağlandı.
  0016653
  Yetki Seti, Belge Tipi, Dosya Kartı için yazılan açıklamaların son kullanıcı ekranlarına gelmesi sağlandı.


  Versiyon: 5.0.0.8369   /  Çıkış Tarihi: 28.11.2022

  Madde NoKonusu
  0016550
  Belgeler ekranında arama listesine akış tipleri de geliyordu, kaldırıldı.
  0016545
  Tip tanımlarında 9 adet grup sınırı vardı, kaldırıldı. Bununla beraber her tip tanımı için VW_T_<tip adı> şablonunda view oluşturuluyordu. Bu viewlarda grupların ana tablo ile birleşiminin sonuçları tutuluyordu, kaldırıldı. Tiplerin aynı şablon ile _S uzantılı (Single Value) viewları kullanılmaktadır. *Eğer geliştirme katmanı veya raporlama mimarisi haricinde bu viewlar üzerinden direk Query kullanılıyor ise düzenlenmelidir.
  0016609
  Elektronik formlarda tablo nesnesinde tablo gizlendiğinde verisinin silinmemesini sağlayan bir özelliği bulunmaktadır. Form yüklemesine bu komut yazıldığında tablo nesnesine kayıt ekleme esnasında açılan popup penceresi her seferinde yenileniyordu, düzenlendi.  PwForm.component("kendoGrid2").component.clearOnHide = false
  0016601
  Bazı SMTP sunucularında "Güvenli bağlantı seçeneği" none dan farklı olabiliyor. Bu nedenle elektronik posta tanım ekranına bu seçenek de eklendi.
  0016560
  Eklentili Akışlarda kabinet klasör yolu verildiği durumda hata alınıyordu, düzeltildi.
  0016595
  Elektronik formlarda veri tablosu nesnesinin seçilebilir özelliği işaretli ve veri sayfalar halinde ise ilk sayfada seçilen satırlar diğer sayfalarda da seçili geliyordu, düzeltildi.
  0016569
  Akış başlatma esnasında başlat tuşuna hızlı bir şekilde arka arkaya basılıyor ise birden fazla akış başlayabiliyordu, engellendi.
  0016594
  Eklentisi dosya kartı olan ve kabinet yolu belirtilmiş akışlar taşındığında klasör yolu taşınmıyordu, düzeltildi.
  0016575
  Parametre tanımlarında ara yüzlerin timeout süresi için alt ve üst limitler eklendi. Kurulum değeri 600sn, maksimum 3600sn.
  0015054
  Outlook uzantısı için yardım tuşu eklendi ve tuş ile portalin açılması sağlandı.
  0016577
  Mobil ara yüzlerde form üzerinde SAP den veri alınıyor ise elektronik formda hata alınıyordu, düzeltildi.
  0016572
  FlowData Nesnesinde bulunan FlowData.NOWNER değerinin elektronik postalarda kullanımı sağlandı. Not: Bu veri henüz oluşmadığı için akış isimlendirmesinde kullanılamaz.
  0016559
  Mobil ara yüzlerde akış başlangıç formu lokalizasyona giremiyordu, düzeltildi.
  0016567
  Organizasyon şeması tanımında bir dizi iyileştirme sağlandı.
  0016212
  Pozisyon Tanımlarında bir dizi iyileştirme yapıldı. Seçili posizyonda olan kullanıcıları seçilerek başka pozisyonlara atanması, o pozisyonun kullanıldığı organişzasyon şemasında pozisyonun otomatik değiştirilmesi sağlandı.
  0016552
  Elektronik formda kullanılan tablo özelliklerinde "Satır üzerinde düzenlenebilir" özelliğin seçili ise ve kolonlardan birisi saat veri tipinde ise kaydetme sonrası saat formatı bozuluyordu, düzenlendi.
  0016566
  Akış tiplerinden belge taslağı oluşturulması kaldırıldı. Belge taslağı sadece belge tipinden türetilebilir.
  0015785
  Form sihirbazına açıklama alanı eklendi. Üretilen kodların comment bölümlerinde düzenleme yapıldı.


  Versiyon: 5.0.0.8354   /  Çıkış Tarihi: 15.11.2022

  Madde NoKonusu
  0016564
  Seçili dil ingilizce olduğunda, tanım ekranlarına girildiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
  0016563
  Eğer kabinet tanımında "Klasör yetkileri etkin" seçili ise yapılan tüm nesnelerin yetkilerinin kabinet yetkisi ile aynı olması sağlandı.
  0016554
  EK: Web Servislerinin tanımlamalar aracılığı ile çalışabilmesi adına tanım ekranına ek bir dizi geliştirme yapıldı. Bu sayede daha önce desteklenemeyen 6 senaryoda tanım yapılabilmesi sağlandı.
  0016470
  Tip alanları üzerinde "Aranabilir" seçeneği bulunmaktadır. Eğer yazı alanının boyutu çok uzun ise aramalar esnasında çeşitli problemler yaşanmaktadır. Bu nedenle 100 karakterden uzun yazı alanlarının aranabilir olarak işaretlenmesi önlenmiştir.
  0016553
  İş akışı eklentisi dosya kartı kaydı ise bu kaydın isimlendirilmesinin tanım ile akış verilerini de kullanarak yapılabilmesi sağlandı.
  0016525
  Elektronik faturalarda UBL formatının içinde faturanın görünümünü oluşturan XSLT 1.0 formatındaki bölüm mevcuttur. Tüm faturalar bu bilgi ile kendi görselinde oluşturulur. Zaman içerisinde XSLT 2.0 formatında da faturalara rastlanmıştır. XSLT 2.0 versiyonu mimarimiz tarafından desteklenmemektedir. Bu durumda faturanın hata alınmaması, default görünümü ile gelmesi sağlanmıştır.
  0016071
  Akış tasarımında aktivitelerde tip alanlarının eşleştirilmesi esnasında (Örneğin SAP Aktivitesi) silinmiş tip alanları da listeye geliyordu, gelmemesi sağlandı.
  0016491
  Bazı ekranlarda ekrandaki liste excel olarak alındığında tarih alanları uygun olarak dışarı alınmıyordu, düzenlendi.
  0016537
  Metod tanımı ekranında hazırlanan metod kaydedildiğinde otomatik olarak derlenir. Aynı isimde metodlar tanımlandığında sorun yaşanıyordu, aynı isimde metod tanımlanması engellendi.
  0016547
  Eğer ekran çözünürlüğü yetersiz ise belge ekleme esnasında bazı ekranlarda elektronik form tam görüntülenemiyordu, düzeltildi.
  0016546
  Geliştirme katmanındaki SyncGroup ve DeleteAllSeperators metodlarında hata alınıyordu, düzenlendi.
  0016541
  Elektronik posta aktivitesinde eğer kullanıcı giriş adı sadece rakamlardan oluşuyor ise kullanıcıyı listyeye ekledikten sonra çıkartılamıyordu, düzeltildi.
  0016543
  Tip derlemesi esnasında her grup için VW_TIP_ADI formatında bir view oluşur. Bu view içinde hem tip alanları hem de grup alanları bulunur. Eğer grup adedi fazla ise bu viewlarda çok yüksek sayıda kayıt bulunur. Viewlar üzerinde sadece ana tip kaydının bulunması sağlanmıştır. Tüm view isimleri VW_TIP_ADI_S şeklindedir. Ayrıca bu çalışma ile beraber tiplerdeki grup adedi de kaldırılmıştır.


  Versiyon: 5.0.0.8347   /  Çıkış Tarihi: 08.11.2022

  Madde NoKonusu
  0016498
  Tasarım ile sorgu kaynak türünde tasarlanan raporlarda tarih kolonları uygun sıralanmıyordu, düzenlendi.
  0016446
  İş Akışı Eklentisinde Dosya Kartı olduğunda akış başlatılırken oluşan dosya kartı yetki seti daima Default ACL oluyordu, düzeltildi.
  0016108
  Dosya Kartı Yarat Aktivitesinde seçilen klasöre ait tiplerden oluşturulan belge taslaklarının listeye gelmesi sağlandı.
  0016329
  YENİ:Akış eklentisinin akış verisini kullanarak isimlendirilebilmesi için yapı eklendi.


  Versiyon: 5.0.0.8339   /  Çıkış Tarihi: 30.10.2022

  Madde NoKonusu
  0015833
  Bazı durumlarda akış diyagramı PNG formatında dışarı alınamıyordu, düzenlendi.
  0015218
  HTML editör ile oluşturulan ve HTML içeren alanlar elektronik posta ile uygun gönderilemiyordu, bir dizi geliştirme ile göndermesi sağlandı.
  0015652
  Kullanıcı menüsüne ekranları menü kısa yolları eklenirken bazı durumlarda menüler oluşmuyordu, düzenlendi.
  0015853
  Pozisyon Tanımlarının silinmesi, kullanımı ve değiştirilmesi ile ilgili bir dizi ek geliştirme yapıldı.
  0016504
  YENİ: Mobil ara yüzlerde eksik belge uyarlaması tamamlanmıştır. Buna göre eksik belge kameradan veya fotoğraflardan seçilerek tamamlanabilir.
  0016503
  Lokalizasyon projesi kapsamında bir dizi ekranda eksik/yanlış değerlendirilen bölümler tamamlanmıştır.
  0016492
  Akış tasarımı esnasında süreç adı rakam ile başlıyor ise kaydetme esnasında akış derlenemiyordu, düzenlendi.
  0016025
  YENİ: ISDD belge görüntüleme raporu sistem raporları bölümüne eklendi.
  0016488
  YENİ: Eski adı "Hızlı Arşiv", yeni adı SEDA olan mimari yayımlandı. Önümüzdeki 1 hafta içerisinde kılavuzları da çıkmış olacak.


  Versiyon: 5.0.0.8332   /  Çıkış Tarihi: 24.10.2022

  Madde NoKonusu
  0016069
  Transfer tanımlarında daha önce sadece kabinet seçilebiliyordu, klasör yolu seçimi de sağlanmıştır.
  0016487
  Kabinet tanımlarında dosya kartı tanımında menü adımları uygun gelmiyordu, bir dizi iyileştirme yapıldı.
  0016459
  Yetki seti açıklamaları HTML olarak oluşturulur. Yetki seti seçiminde eğer açıklaması var ise ara yüzlerde bu açıklamanın listenin altında görüntülenmesi sağlandı.
  0016233
  Transfer tanımlarında transfer tablosu veri tipleri ile transferin yapılacağı veri tiplerinin uygun eşleşmesi sağlandı, farklı veri tiplerinin birbirine atanması engellendi.
  0016482
  Mobil ortamda dosya kartı klasörüne yeni dosya kartı eklenebiliyordu, düzenlendi.
  0016481
  Mobil ara yüzlerde eksik belge kavramı uyarlandı.
  0016474
  İş Akışı tasarımı esnasında akışa girilen açıklama 500 karakter ile sınırlandırıldı.
  0016153
  Akış tasarımı esnasında swimlane nesnesinin saydamlık özelliği değiştirildiğinde diyagram kaydedilemiyordu, düzenlendi.
  0016449
  Bazı durumlarda elektronik formlarda SAP nesnesi kullaqnımında boş satırlar üretiliyordu, düzenlendi.
  0016453
  Mobil ara yüzlerde kabinetler bölümünde yapılan aramalarda tüm kabinetlerde arama yapılıyordu, düzenlendi.
  0016455
  Akış başlatma esnasında eklşenti tanımı olmayan akışlarda eğer başlangıç formuna çerçeve eklenmiş ise form doğru görüntülenmiyordu, düzenlendi. 
  0016458
  Doküman Yarat aktivitesi eşleştirme sonrasında tip alanlarında boşluk (NULL) değer var ise hata alınıyordu, düzeltildi.
  0016460
  Akış başlatılırken form üzerinde zorunlu alan var ise, bu alanlar doldurulmadan akış başlatılıyor ise uyarı mesajı alınıyor ve akış başlamıyor. Bu alanlar doldurulduktan sonra başlat yapılıyor ise akış başlamıyordu, düzeltildi.
  0016435
  Alt akış aktivitesinde tarih ve tarihsaat alanlarının eşleştirilmesinde sorun yaşanıyordu, düzeltildi.
  0016251
  Tüm ara yüzlerin lokalizasyonunda eksik kalan bölümler tamamlandı.


  Versiyon: 5.0.0.8320   /  Çıkış Tarihi: 12.10.2022

  Madde NoKonusu
  0016439
  Belge checkout yapıldıktan sonra aynı versiyon ile checkin yapıldığında thumbnail (küçük resim) cache boşalana kadar aynı kalıyordu, düzenlendi.
  0016442
  Dosya Kartı Yarat aktivitesinde grup alanlarının eşleştirmesinde gelişmiş bölümde bazı durumlarda hatalı kod oluşuyordu, düzenlendi.
  0016426
  Yeni Akış başlatırken "Başlat" tuşuna arka arkaya hızlı bir şekilde basıldığında birden fazla akış başlatılıyordu, düzeltildi.
  0016422
  Elektronik form üzerindeki bir sayı alanına tablo satır değerlerinin atanması için form sihirbazında tanımlama yapıldığında atama doğru çalışmıyordu, düzenlendi.
  0015806
  Sistem raporları, iş akış istatistikleri raporunun excel çıktısı uygun görüntülenmiyordu, düzenlendi.
  0016438
  Eklentisi Dosya Kartı olan akışlar başladığında eğer kullanıcı Default ACL içinde değilse hata veriyordu. Yetki setinin tanımdan gelmesi sağlandı.
  0016430
  YENİ:Mobil uygulamada belgenin yeni versiyonunun oluşturulması sağlandı.
  0016418
  Elektronik posta şablonlarında gerçek sayı, para ve tarih saat alanları eğer grup alanı olarak kullanılmışsa ve bu alanlar formatlanmışsa hata alınıyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8313   /  Çıkış Tarihi: 05.10.2022

  Madde NoKonusu
  0016427
  Dinamik Klasör tanımında kriter eklemede kriter bazı durumlarda kaydedilemiyordu, düzenlendi.
  0016347
  Tablo satırlarında kayıtların sıralanması için yapılan işlem sonucunda kayıtlar sıralı olarak kaydedilmiyordu, düzenlendi.
  0016235
  Sistem raporlarındaki Arşiv raporunda kabinetlerin ikonları uygun görüntülenmiyordu, düzenlendi.
  0016414
  Belge görüntülendikten sonra aynı versiyon numarası ile versiyonlandığında yeni versiyonlanan belge görüntülenmek istendiğinde cache üzerinden eski belge görüntüleniyordu, düzenlendi.
  0016421
  Kullanıcı grupları tanımlarında grup içinde bulunan pasif ve silinmiş kullanıcılar ayırt edilemiyordu, ikonları değiştirildi.
  0016420
  Organizasyon Şeması tanımlarında açıklama alanı uygun çalışmıyordu, düzenlendi.
  0016400
  Veri kaynaklarına tasarım yetki seti eklendi. Kullanıcı bu ekrana girdiğinde sadece kendisinin tasarlamaya yetkisinin olduğu veri kaynaklarını görebilir ve işlem yapabilir.
  0015847
  Departman tanımları ekranında o departmanın hangi organizasyon şemalarında gösterildiği listelenmiştir.
  0016409
  Web Servis tanımlarında yer alan şifrelerin tanım ekranlarında açık, veri tabanında şifreli saklanması sağlandı.
  0016109
  Akışta kullanılan elektronik form silinebiliyordu, gerekli kontrol eklendi.
  0016262
  Raporlarda tasarım yetki seti eklendi. Buna göre kullanıcı tasarım ekranına girdiğinde sadece tasarım yetkisi olan raporları listeliyebiliyor. Ayrıca raporlara veri kaynağı eklemek istediğinde sadece tasarım yetkisi olan veri kaynakları listeleniyor.
  0015816
  YENİ:Belgelerin kısa yollarının farklı klasörlerde/kabinetlerde oluşturulması sağlandı. Belge kısa yolu tıpkı windows ortamındaki kısa yollar gibi çalışmaktadır. Yardım bölümünde daha detaylı bilgi bulunmaktadır.
  0016281
  Sistem Raporlarında Vekalet raporunun çıktısının excfel'e aktarılması sağlandı.
  0016397
  Sayfa sayısı fazla olan (100 ve üzeri) network hızının düşük olduğu durumlarda belge görüntülemesinde yaşanan sorunlar için bir dizi geliştirme yapıldı.
  0016404
  Liste Tanımlarında listenin adı daha sonra değiştirilmek istendiğinde sorun yaşanıyordu, düzenlendi.
  0016261
  YENİ: Eksik belge mimarisi oluşturuldu. Buna göre belge tipinde eksik belge olup olamayacağına göre tanım yapılabiliyor, yeni belge işleminde eksik belge oluşturulabiliyor, dosya kartı şablonunda eksik belge tanımlanabiliyor.
  0016407
  Otomatik adım listesine akış metodları gelmiyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8305   /  Çıkış Tarihi: 27.09.2022

  Madde NoKonusu
  0016158
  Ara yüzler ingilizce olduğunda yetki seti tanımları ekranında yetkiler aşağı doğru kayıyordu, düzeltildi.
  0016401
  Manuel adım elektronik posta şablonunda aksiyonlar için alan seçilirken sadece yazı alanlarının gelmesi sağlandı.
  0016383
  KPI Başlangıç ve Bitiş Aktivitesi için hesaplama değerleri uygun oluşmuyordu, düzenlendi. *Bu düzenleme yeni başlayacak akışlar için geçerlidir.
  0016375
  Elektronik form tasarımında sihirbaz ile veri tablosu gizlendiğinde çerçevesi görünür kalıyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8299   /  Çıkış Tarihi: 21.09.2022

  Madde NoKonusu
  0016362
  Sayfa sayısı ve belge boyutu 100Mb. üzeri olan belgelerde görüntüleme esnasında hatalar alınıyordu. Bunu sağlamak adına belge görüntüleyicisi yapısında değişiklikler yapıldı.
  0016367
  Metod tanımlarında kod eğer VS üzerinde yazılmış ve DLL bu ekrandan deploy ediliyor ise sorunlar yaşanabiliyordu, düzeltildi.
  0016114
  Kabinet tanımlarında Dosya Kartı şablonunu kimin oluşturduğu ve en son kimin değiştirdiği bilgileri eklendi.
  0016366
  İş akışı tamamlananlar ekranında eğer eklendi dosya kartı ise belge eklenemez şeklinde açılıyor. Fakat sürükle-bırak ile belge eklenebiliyordu, düzeltildi.
  0016308
  Doküman Yarat aktivitesinde kullanılan belge şablonunda tarih, saat alanları kullanılıyor ise ve değerleri NULL ise hata alınıyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8292   /  Çıkış Tarihi: 14.09.2022

  Madde NoKonusu
  0015856
  Elektronik Posta gönderimi esnasında tanım ekranından gönderilen test postasında ve otomatik gönderilen raporlarda platform bilgisi yazmıyordu, eklendi.
  0016138
  Mobil ortamda elektronik formlarda tablo nesnesine PopUp ile kayıt girişi esnasında açılan formlar uygun açılmıyordu. Bir dizi durum da göz önünde bulundurularak PopUp formların uygun açılması sağlandı.
  0016285
  Belge Taslağının silinmesi esnasında akışlarda kullanılıp kullanılmadığının kontrolü sağlandı.
  0016309
  Elektronik formda Dialog içerisine Panel veya Tablo nesnesi eklendiğinde içerisindeki nesneler görünmüyordu, düzenlendi.
  0016314
  Elektronik form sihirbazında Tarih alanlarının farkının sayı nesnesine atanabilmesi sağlandı.
  0016315
  Mobil uygulama belgeler ekranında tam metin arama kutucuğu çalışmıyordu, çalışması sağlandı.
  0016330
  Belge taslağı editöründe tablo alanlarının oluşturulması ve verilerin oluşması ile ilgili bir dizi sorun giderildi.
  0016337
  Tamamlanan ekranında eklentili akışlara sürükle-bırak ile belge eklenebiliyordu, engellendi.
  0016341
  IOS platformunda Mobil Uygulamada giriş esnasında yaşanan bir dizi problem için geliştirme yapıldı. Bu geliştirme ile beraber kullanıcı şifresinde bulunan türkçe karakterlerde yaşanan sorun da giderildi.
  0016343
  Doküman Yarat aktivitesinde eşleştirmesi yapılan veri alanlarının uzunlukları farklı ise ve eşleştirilen alana boyutundan daha uzun bir veri yazılıyor ise akış hatalı duruma düşmüyordu, düşmesi sağlandı.
  0016344
  Veri kaynakları ekranında sayı tip alanlarında fonksiyon bölümünde "minimum", "maksimum", "ortalama" seçeneklerinin de gelmesi sağlandı.
  0016349
  Dosya Kartı Yarat Aktivitesi için eşleştirmelerin daha sağlıklı yapılması için bir dizi geliştirme yapıldı.
  0016352
  Liste tanımlama ekranında excel den veriler kopyalanırken son versiyon Google Chrome güvenlik kontrollerine takılıyordu, düzenlendi.
  0016355
  Eklentili akışlarda eğer tanımda iç içe klasör yolu verilmiş ise klasörler oluşamıyordu, düzenlendi.
  0016356
  Liste Tanımlarında veri excel den kopyalanıp yapıştırılıyor ise ilk önce eski verilerin silinmesi, daha sonra yapıştırılması sağlandı.
  0016357
  KendoGrid popUp ekranında sayı ve gerçek sayı alanları zorunlu alan işaretlense dahi zorunluluk mesajı vermiyordu, düzenlendi.
  0016358
  İş akışı proje ekranlarında silme ve yazma yetkileri düzenlendi.
  0016359
  Kullanıcı yetkileri raporu, basitleştirilen yetki seti tanımlarına göre değiştirildi.
  0016365
  İşlerim-->Taslak ekranında çalıştır tuşuna arka arkaya 2 sefer tıklandığında iki ayrı akış başlıyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.0.0.8276   /  Çıkış Tarihi: 29.08.2022

  Madde NoKonusu
  0016105
  UYARI: PaperWork mimarisinde tip bir "class" tır ve derlenerek kullanılır. Derleme esnasında SilverLight kütüphaneleri kullanılır. Content Server'ın olduğu sunucuda SL kütüphanelerinin kurulu olması gerekir. Bu yapı V5.0 dan bir sonraki versiyonda kaldırılacaktır.
  0016107
  Tasarlanan gösterge panelleri kısa yol olarak açıldığında nesne renkleri uygun gelmiyordu, düzenlendi.
  0016256
  Belge taslaklarında veri tipi saat olan bir tip alanı kullanıldığında taslaktan belge oluşturma esnasında hata alınıyordu, düzeltildi.
  0016279
  Tablet üzerinde web ara yüzleri kullanıldığı durumda işlerim ekranı açılmıyordu. Çalışan ekranlardaki bazı JavaScript komutlarının tablet üzerindeki tarayıcılarda çalışmadığı gözlemlendi ve çalışması için yapıda değişiklik yapıldı.
  0016295
  Elektronik posta ile raporlar gönderildiğinde raporun üzerinde "Trial" yazıyordu, düzeltildi.
  0016302
  Tip Tanımında Grup Sayısı 9 ile sınırlıdır. HTML5 ara yüzlerinde bu sınırın da kontrol edilmesi sağlanmıştır.


  Versiyon: 5.0.0.8258   /  Çıkış Tarihi: 11.08.2022

  Madde NoKonusu
  0016220
  Çok sayfalı (400 ve üzeri) PDF dokümanları eğer tam metin aramaya giriyor ise CPU kullanımı %100 civarına çıkıp zaman içerisinde indekslenemeden time out alıyordu, düzenlendi.
  0016254
  Tanım ekranlarında bir tanımı silmeye çalıştığınızda "Dosya Kartı kaydını silmek istediğinize emin misiniz?" hatası alınıyordu, düzeltildi.
  0016269
  HTML formları HTML5 form tasarımı ekranında açıldığında bazı formlarda "Error Position:0, Err:StartIndex cannot be less than zero.\r\nParameter name: startIndex" hatası veriyordu, düzenlendi.
  0016270
  Yetki setleri tanım ekran 50 kullanıcı ve daha fazlası var ise kullanıcılar 2nci sayfada kalıyordu, tek sayfada gösterim sağlandı.
  0016272
  Platformlar arası taşımada HTML form taşınmaya çalışıldığında hata alınıyordu, giderildi. *HTML form, platformlar arası taşınamaz.
  0016274
  Elektronik formlarda veri tablosu için sihirbaz ile görünütrlük aksiyonu uygun çalışmıyordu, çalışması sağlandı.
  0016276
  Mobil uygulamada ilk giriş ekranındaki alanların isimleri görünmüyordu, görünmesi sağlandı.


  Versiyon: 5.0.0.8252   /  Çıkış Tarihi: 05.08.2022

  Madde NoKonusu
  0016079
  Akış öncelik tanımında "kullanıcı değiştirebilsin" seçeneği işaretli ise ve akış başlatma esnasında kullanıcı bu değeri değiştiriyor ise öncelik değeri uygun güncellenmiyordu, güncellendi.
  0016167
  Doküman Yarat Aktivitesinde tip seçimi sonrası uygun taslaklar listeye gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
  0016210
  Akışda yetkilendirme aktivitesi var ise ve platformlar arası taşınıyor ise sorun yaşanıyordu, düzenlendi.
  0016224
  Mobil uygulamada belge Eklemede Elektronik Form uygun görüntülenmiyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8244   /  Çıkış Tarihi: 28.07.2022

  Madde NoKonusu
  0016241
  Akış Tasarım ekranında akış tasarımının eklentileri bölümünde eşleştirme ekranında sistem tipinin yetki seti belirlendikten sonra kaydedildiğinde doğru kaydedilmiyordu, düzenlendi.
  0016227
  Elektronik formlarda SAP nesnesinden dönen datetime alanı result içinde string oluyordu, düzeltildi.
  0016225
  Mobil uygulamada elektronik formların kodunda bulunan CurrentUser nesnesi uygun çalışmıyordu, düzenlendi.
  0016011
  İş akış yönetiminde Tarihçe ekranı excel e aktarılamıyordu, aktarılması sağlandı.
  0016229
  Yetki setleri tanım ekranına yetki seti no (ACL_ID) alanı eklendi.
  0015845
  Metod tanımlarında eğer metod için tanımlı iş belirlenmiş ise ve metod pasife çekilmiş ise tanımlı işler çalışmaya devam ediyordu, düzeltildi.
  0016182
  Tip tanımında geri dönüşüm ayarlarının değiştirilmesi sırasında yaşanan sorun düzenlendi. Eğer tip tanımında geri dönüşüm var ise, belge silindikten sonra geri dönüşüm tanımı değiştiriliyor ise "geri dönüşüm kutusundan" belgeler kayboluyordu. Buna göre düzenlendi.
  0016219
  İş Akışı Tasarım ekranında akışın tarihçesi incelenirken karar aktivitelerinin içi boş geliyordu, düzenlendi.
  0016214
  Mobil uygulamada giriş esnasında kullanıcının şifresinde + gibi özel karakterler var ise sorun yaşanıyordu, düzenlendi.
  0016213
  Taşıma ara yüzlerinden belge taslağı taşınırken zaman zaman sorun yaşanıyordu, düzenlendi.
  0016205
  Elektronik form sihirbazında sayaç tanımlanıp kaydedildikten sonra tekrar sayaç tanımı açılamıyordu, düzenlendi.
  0016187
  Taşıma uygulamasında eğer metodun tanımlı işi var ise taşımadan sonra tanımlı iş saatleri uygun gelmiyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8234   /  Çıkış Tarihi: 18.07.2022

  Madde NoKonusu
  0016188
  Platformlar arası taşımada metod ve tanımlı işler taşındığında tanımlı işler uygun taşınamıyordu, düzenlendi.
  0016196
  Elektronik formlarda tablo nesnesine veri girilip, gizlendiğinde girilen veriler kaydedilmiyordu. Düzenlendi.
  0016200
  Belge tipi tanımında geri dönüşüm tipi atanıp belge silindikten sonra geri dönüşüm tipi değiştirilirse sorun oluyordu, düzenlendi.
  0016209
  Platformlar arası taşıma yapıldığında Dosya Kartı Yarat aktivitesinde dosya kartı seçimi gelmiyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8221  /  Çıkış Tarihi: 05.07.2022

  Madde NoKonusu
  0016189
  Metod tanımlama ekranında açıklama alanına çok büyük bir yazı eklendiğinde kayıt esnasında hata alınıyordu, düzenlendi.
  0016163
  Kabinet tanımlarında tanımlanan tiplerin tasarım yetki ile tasarımına izin verilmesi sağlandı.


  Versiyon: 5.0.0.8214  /  Çıkış Tarihi: 28.06.2022

  Madde NoKonusu
  0016131
  Akışı açan kullanıcının akış eklentisinin dosya kartı olduğu durumda eğer görme yetkisi yok ise ekran bekleme moduna geçiyor ve o şekilde kalıyordu, düzeltildi.
  0015844
  Dokümanların elektronik posta ile paylaşımında grup adı yazılması durumunda gruptaki tüm kullanıcılara elektronik posta gönderimi sağlandı.
  0015699
  Belge taslaklarında taslak tanımlaması esnasında ekrana gelen formların ve özelliklerin detayı portale eklenmiştir.
  0016165
  Belge taslağı tanımlarında daha önce tüm tipler listeleniyordu, sadece belge tiplerinin listelenmesi sağlandı.
  0016164
  Eğer projeler ekranında bir kullanıcı bir projeyi açıyor ve kullanıyor, daha sonra o kullanıcıdan yetki alınıyor ise kullanıcı bu ekranı açtığında hiç bir projeye erişemiyordu, düzenlendi.
  0016144
  İngilizce lokalizasyon kelimelerinde bir çalışma yapıldı ve tekrar düzenlendi.
  0016170
  Elektronik form yüksekliği az ise ve üzerinde listeler var ise listeler açıldığında formun sınırları kadar açılabiliyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8207  /  Çıkış Tarihi: 21.06.2022

  Madde NoKonusu
  0016147
  Doküman Yönetimi ekranlarında belge taslağından arka arkaya 2 sefer belge oluşturulduğunda 2nci seferde taslak uygun ekrana gelmiyordu, düzenlendi.
  0016110
  Yetki setlerinde verilebilecek yetkiler sadeleştirilmiştir. Yapılan sadeleştirmenin ara yüzlere yansıyan bölümleri de tamamlanmıştır.
  0016150
  PaperWork Mobile V5.0 sürümü çıkmıştır. Buna göre Apple Store ve Android Store üzerinden V5.0 platformuna uygun mobil uygulama indirilerek kullanılabilir. PaperWork mobil platformu için detaylı bilgiye şu sayfadan erişebilirsiniz.
  0016151PaperWork Tray uygulamasının çalışma esnasında bağlı olduğu sunucu ile versiyonunu kontrol etmesi, eğer güncel sürüm var ise kendisini güncellemesi sağlanmıştır. Kurulum ile ilgili detay bilgiye şu sayfadan ulaşabilirsiniz.


  Versiyon: 5.0.0.8192  /  Çıkış Tarihi: 06.06.2022

  Madde NoKonusu
  0015762
  Yeni : Daha önce "Hızlı Arşiv" olarak bilinen yeni adı ile SEDA™'nın ilk sürümü çıkmıştır.
  0016058
  Web servislerde complex veri tipleri var ise elektronik formlarda sihirbaz ile atama yapılamıyordu, eklendi.
  0016074
  LOGO aktivitesinde eşleştirmelerde uygun olmayan veri tipleri eşleştirilebiliyordu, düzenlendi.
  0016092
  Elektronik Faturanın bağlı olduğu tip tanımında sıkıştırma aktif ise belge ara yüzde XML olarak görüntüleniyordu, düzenlendi.
  0016095
  Süreç taslaklarında sabit süreç süresi girildiğinde kaydedilebiliyordu fakat akış tekrar açıldığında sanki kaydedilmemiş gibi görünüyordu, düzeltildi.
  0016099
  Servis çağrılarında Java platformunda geliştirilmiş web servislerin çağrılmasında sorun yaşanıyordu, düzenlendi.
  0016100Kabinet Tanımlamaları yardım sayfasında tanımlarıda yetki setlerinin kullanımı için detaylı açıklama hazırlandı.
  0016106Geliştirme katmanında rDocument.RenameDocument() metodu kullanılarak belgenin adı değiştirilirken belge adı boş atanıyordu, düzenlendi.
  0016112Parametrik aramalarda tarih alanı kullanılıyor ise parametre uygun gelmiyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8173  /  Çıkış Tarihi: 18.05.2022

  Madde NoKonusu
  0016052
  Taşıma uygulamasında, web servis tanımlamasını taşırnırken veri tiplerine göre hata alınabiliyordu, düzenlendi.
  0016062
  Yeni çıkan Elektronik imzalarda ara yüze yansıyan kullanıcı bilgileri farklı geliyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8165  /  Çıkış Tarihi: 10.05.2022

  Madde NoKonusu
  0015953
  Text tipinde belgelerde görüntüleyici üzerinde Türkçe karakterlerde sorun oluyordu, düzeltildi.
  0015956
  Şifreli word dokümanları görüntüleyici üzerinde görüntülenmeye çalışılıyor ve boş bir görüntü oluşuyordu. Bunun yerine dokümanın şifreli olduğuna dair mesaj verilmesi sağlandı.


  Versiyon: 5.0.0.8151  /  Çıkış Tarihi: 26.04.2022

  Madde NoKonusu
  0016030
  Görüntülenmiş belgeler raporunda biz dizi ekleme yapıldı. Tüm listelere o andaki seçime göre rakamlarının gelmesi sağlandı.
  0016031
  İş akışı aktivitelerinde silinmiş tip alanları da listeye geliyordu, kaldırıldı.
  0016039
  Taşıma mimarisinde elektronik formlardaki listeler taşınmıyordu, taşınması sağlandı.


  Versiyon: 5.0.0.8143  /  Çıkış Tarihi: 19.04.2022

  Madde NoKonusu
  0015972
  Web Servis tanımlamasında kullanıcı adı ve şifre kullanıldığı durumda sorun yaşanıyordu, düzeltildi.
  0015838
  Liste tanımlarında listenin adı değiştirilirse sorun yaşanıyordu, düzenlendi.
  0015798
  PDF dokümanlarının içeri alınması esnasında daha önce üzerinde elektronik imza olup olmadığı kontrol ediliyor ve buna göre belge imzaları bölümüne imzalayanlar yazılıyor. Ayrıca her imzalama yapıldığında bu bilgi ekleniyor. Belge incelenmesi esnasında ara yüzde üzerinde kaç imza olduğu, imzaların kimlere ait olduğu bilgisi de eklendi.
  0016001
  Silme işlemi mimarisi gözden geçirildi ve performans çalışması yapıldı.
  0016020
  Organizasyon şemasında departman yöneticisi değiştirilirse ve akışta o departmanın kullanıcısı yerine getiren olarak seçili ise yöneticisini tespit etmede sorun yaşanıyordu, düzeltildi.
  0016023
  Akış tasarımı esnasında kullanılan elektronik posta şablon ekranının kolay kullanımı için değişiklikler yapıldı.


  Versiyon: 5.0.0.8135  /  Çıkış Tarihi: 11.04.2022

  Madde NoKonusu
  0015733
  Kullanıcı ayarları-->Yardım bölümüne hızlı erişim için bazı bölümler eklendi.
  0015779
  Belge elektronik imza ile imzalandıktan sonra thumbnail (küçük görüntüler) güncellenmesi sağlandı.
  0015908
  Rapor tanımlarındaki tanımlı işler doğru zamanda raporu göndermiyordu, düzenlendi.
  0015966
  Web Servis tanımlarında Parametre Veri Tipleri için ekler yapıldı. Tanım ekranında iyileştirmeler yapıldı.
  0015967
  Dosya Kartları için sürükle bırak ile belge arşivlenemiyordu, eklendi.
  0015973
  Liste Tanımlamaları ekranında HTML editöründe açıklama bölümü güncellenirse hata alınıyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.0.0.8122  /  Çıkış Tarihi: 28.03.2022

  Madde NoKonusu
  0015746
  Sihirbazda alan isimlerinin alfabetik gelmesi sağlanmıştır.
  0015787
  Elektronik imza parametrelerinin merkezi yönetimi için gereken çalışma yapılmıştır. Buna göre imza parametreleri parametreler ekranında tanımlanmaktadır. Herhangi bir dağıtıma ihtiyaç bulunmaz.
  0015885
  Form Sihirbazında Aktif Kullanıcı için seçim yapılırken kullanıcının ara yüz dilinin de sihirbaza gelmesi sağlandı.
  0015915
  Kural motorunda değişikliklerde problem yaşanabiliyordu, düzenlendi.
  0015925
  Kullanıcı tanımlarında silinmiş kullanıcılar pasif olarak görünüyordu, düzeltildi.
  0015929
  SAP Konnektörü ile gelen verilerde tırnak veya çift tırnak var ise hata alınıyordu. Tırnak işaretleri boşluk ile değiştirilerek düzenlendi.
  0015937
  Açılır pencere bileşeninde başlığı gizle seçeneği uygun çalışmıyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8118  /  Çıkış Tarihi: 24.03.2022

  Madde NoKonusu
  0015879
  Metod tanımları ekranında daha önce oluşturulmuş ve derlenmiş .NET kütüphanesinin de tekrar sisteme yüklenmesi sağlandı.
  0015886
  Belge özelliklerinde tam metin indekslenmiş belgenin hata alması durumunda tetiklenerek tam metin aramaya tekrar girmesi sağlandı.
  0015903
  Belgeler ekranında taslaktan doküman oluşturulması esnasında eğer elektronik formda zorunlu alan var ise alınan hata giderildi.
  0015919
  Yetki setleri tanımları ekranında tarihçe uygun oluşmuyordu, düzenlendi.
  0015921
  İş Akışı tasarımında Dosya Kartı oluşturma aktivitesinde bir dizi iyilaştirme yapıldı.


  Versiyon: 5.0.0.8115  /  Çıkış Tarihi: 22.03.2022

  Madde NoKonusu
  0015827
  Form sihirbazı ekranının sağ üst köşesine yardım tuşu eklendi.
  0015874
  Tüm akış verilerinin tam metin aramaya her durumda girmesi için değişiklik yapıldı.
  0015895
  Altyapıda kullanılan NewtonSoft.Json son sürümü ile güncellendi.
  0015897
  Yeni tip oluştururken açılan diyalogda başlık undefined olarak görünüyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.0.0.8108  /  Çıkış Tarihi: 14.03.2022

  Madde NoKonusu
  0015799
  Platformlar arası taşımada taşınacak akış taslak modunda ise hata alınıyordu, düzeltildi.
  0015808
  Eklentisi dosya kartı kaydı olan akışlarda akışı başlatan kullanıcının dosya kartını görmeye yetkisi yok ise akış başlatılırken hata alınıyordu, düzeltildi.
  0015840
  Akış yönetimi ekranında tarihçeyi incelerken akışın beklediği adımda "undefined" yazıyordu, düzeltildi.
  0015842
  Tip alan uzunlukları 1,2 karakter verilebiliyordu. Bu da dinamik tarihçe oluşturulurken sorun yaratıyordu. Alan uzunluklarının en az 5 karakter verilmesi sağlandı.
  0015849
  Tip nesne alanlarını oluşturulması esnasında her yeni alanda tip satırı fokusu kaybettiği için her seferinde tekrar seçmek gerekiyordu, düzeltildi.
  0015861
  İş akışı taslaklarında tüm akışın versiyon tarihçesinin takip edildiği bir ekran bulunur. Bu ekranda istenilen akış seçilerek akışın o versiyona dönmesi sağlanabilir. Bu işlem esnasında hata alınıyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8102  /  Çıkış Tarihi: 08.03.2022

  Madde NoKonusu
  0015829
  Tip tanımlarında bir sefer tip tanımlandıktan ve kaydedildikten sonra hemen tekrar bir tip tanımlanmaya çalışıldığında hata alınıyordu, düzeltildi.
  0015819
  Elektronik form tasarımında bir sekme nesnesinin içine kolonlar bileşeni konulduktan sonra kolonlar bileşeni üzerine bileşenler yerleştirildiğinde form sihirbazı bu nesneleri görmüyordu, düzenlendi.
  0015750
  İş akışı yönetimi ekranında durdurma, iptal etme gibi işlemlerde ekrana gelen mesaj kutusunun boyutu çok büyüktü, düzenlendi.
  0015741
  Elektronik form tasarımında sihirbazda bir aksiyon tanımlaması yapılırken listeye birden fazla "Büyük eşit" başlığı geliyordu, düzenlendi.
  0015738
  İş akışı durdurulup tekrar başlatıldığında tarihçeye "Takrar Başlatıldı" yazıyordu, yazım hatası giderildi.
  0015809
  Elektronik formlarda onay kutularına default değer verilmesi seçeneği mimariye uygun olmadığı için kaldırıldı. Default değer yerine sihirbaz aracılığı ile form açılışında değer atanmalıdır.
  0015786
  Elektronik formda kolonlar nesnesinin kolon sayısı artırıldıktan sonra tekrar kolonlar silinemiyor. Bu sorun kullanılan altyapıdan kaynaklanıyor. Sorun alt yapının son sürümüne V5.5 de geçildiğinde düzenlenecek. Bunun yerine oluşturulan kolonlar bileşeni silinerek yenisi oluşturulabilir.


  Versiyon: 5.0.0.8094  /  Çıkış Tarihi: 28.02.2022

  Madde NoKonusu
  0015751
  Bir akışı platformlar arası taşıma esnasında eğer akışın alt akışları var ise ve alt akışlar taslak modunda ise taşıma esnasında hata alıyoyordu, düzenlendi.
  0015791
  Kabinet mimarisi ilk oluşturulduğunda sabit bir yetki seti atanabiliyordu. Yeni kurulan yapı ile kabinetlere özet yetki seti vermek ve bu yetki seti ile tüm işlem haklarını kabinet genelinde belirlemek mümkün. Eski oluşturulmuş kabinetin bu şekilde yetkileri değişiyor ise global yetki setlerinin de yetkileri değişiyordu, düzenlendi.
  0015731
  Belge taslaklarında taslak bir tip ile ilişkilendirilmiş ise daha sonra taslağa girildiğinde tip adı ekranda görünmüyordu, düzenlendi.
  0015755
  Yetki seti tanımı silindiği durumda tarihçeye yansımıyordu, yansıması sağlandı.
  0015763
  Veri kaynağı oluşturulurken eğer alanlar gruplanıyor ise kolon isimleri belirlenemiyordu, belirlenebilmesi sağlandı.
  0015788
  Transfer Kaynağı=> Hedef Türü=> Arşiv olan tanımlamalarda Hedef Bilgileri=> Aktarım şekli => Var olanı güncelle olarak tanımlandığı durumda var olan kaydın anahtar alanı tespit edilemiyordu, düzeltildi.
  0015692
  Rapor tasarım ekranında metin düzenlemesi yapılamıyordu, düzenlendi.
  0015754
  Elektronik postalara belge eklenerek gönderildiği durumda eğer KVKK lisansı tanımlı ise hata alınıyordu, düzenlendi.
  0015766
  Elektronik form sihirmazı üzerinde arama yapılamıyordu, hata giderildi.
  0015792
  İşlerim Ekranında eklentileri görüntüleme esnasında hata alınabiliyordu, düzenlendi.
  0015768
  İş akış tasarımında süreç süresi belirlenirken sabit kutusuna işaret koyup sabit bir değer girdiğimizde, kaydetme işlemlerinde, Tip Alanı Seçilmelidir. uyarısı alınıyordu, düzenlendi.
  0015752
  Taşıma esnasında kullanıcı grupları taşınmıyordu, taşınması sağlandı.
  0015744
  Arama sonrası gelen listede belge ve dosya kartı kaydı gösterimide sorun yaşanıyordu, düzeltildi.
  0015749
  Rapor veri kaynağı oluşturulduğunda bazı durumlarda eklenti görüntülenemiyordu, görüntülenmesi sağlandı.
  0015732
  Akış tasarımında birleşim aktivitesinin adı boş ise akış hata alarak ilerlemiyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8080 /  Çıkış Tarihi: 11.02.2022

  Madde NoKonusu
  0015708
  Akış tasarım ekranında önce sürece, ardından elektronik form başlığına tıklandığında "Kaydet" tuşu gelmiyordu, düzenlendi.
  0015693Akış adını otomatik üret özelliğinde yaşanan sorun düzeltildi.
  0015609

  Kaydedilmiş ve içerisinde veri bulunan tip tanımında yeni alan ekleme hakkında

  Rapor tasarımında raporun düzenli olarak gönderilmesi için tanım yapıldığında rapor gönderilemiyordu, düzeltildi.

  Transfer tanımlarında belge arşivlenirken yıl, ay, gün şeklinde tanım yapıldığında ara yüzde klasör isimleri yanlış oluşuyordu, düzenlendi.

  Sürükle-bırak ile belge arşivlendiğinde yetki seti seçimi ve elektronik form uygun gelmiyordu, düzenlendi.

  Aktif Dİzin tanımında Fİltre ekranında filtre tanımı yapılmadığında hata mesajı veriliyor fakat ekran kapatılşıyordu, düzenlendi.

  Ünvan bilgisinde & işareti kullanıldığında Organizasyon şeması tanımında hata alınıyordu, düzenlendi.

  Eski versiyonların incelendiği Akış tarihçesi ekranında görsel iyileştirmeler yapıldı.

  Kabinet tanımında "Klasör yetkilendirmesi etkin" tanımlı ise oluşturulan nesnenin yetki seti değiştirilebiliyordu, engellendi.

  Liste tanımlarında bir listenin değerleri üzerinde değişiklik yapılırsa tarihçesine yansıması sağlandı.

  Platformlar arası taşıma mimarisinde iyileştirmeler yapıldı.

  Yeni: KVKK modülü ilk versiyonu çıktı. Buna göre belge tipinde KVKK işareti bulunur. Bunun işaretlenmesi durumunda bu belge tipi ile arşivlenen tüm belgeler otomatik maskeleme işlemine girer. Yapay Zeka destekli bu işlemde kişisel veri kapsamına giren veriler bulunarak maskelenir. Yetkisi olan kullanıcı bu belgeleri açık, olmayan ise maskeli görür. Daha detaylı bilgi için online yardım menüleri kullanılabir.


  Versiyon: 5.0.0.8073 /  Çıkış Tarihi: 07.02.2022

  Madde NoKonusu
  0015695
  Platformlar arası taşımada dinamik klasörler taşınmıyordu, taşınması sağlandı.
  0015665
  Eğer akışta "Doküman Yarat" aktivitesi var ise ve platformlar arası taşınıyor ise dokümanın yaratılacağı kabinet taşınmıyordu, taşınması sağlandı.
  0015628
  Elektronik form tasarımında formun ana özellikleri değiştirildikten sonra kaydet işlemi yapılamıyordu, düzeltildi.
  0015577
  Elektronik Posta gönderiminde akış eğer hata alırsa, hata kullanıcısına hata ile beraber gönderiliyor. Hata ekranına ayrıca yardım tuşu eklendi.
  0015648
  Elektronik Form tasarımı, sihirbaz ekranında atamalarda Sistem.Saat değeri listeye 2 sefer geliyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8066 /  Çıkış Tarihi: 31.01.2022

  Madde NoKonusu
  0015234
  Metod şablonlarına yeni bir ek yapıldı. Buna göre sistemde tanımlı olan bir web servisini çağırarak gelen sonucun bir listeyi güncellemesini sağlayan şablon metod tanımları ekranına eklendi.
  0015465
  İş Akışı Taslaklarında SAP aktivitesinde eğer çağrılan BAPı içeriğinde para alanları var ise eşleştirmelerde sorun yaşanıyordu, düzenlendi.
  0015547
  İşlerim, Yönetim ekranında yönetici bir akış seçip başka bir kullanıcıya atadıktan sonra bir daha atama tuşu aktif olmuyordu, düzenlendi.
  0015548
  Taşıma ekranında kabinetler taşınırken özel yetki setleri taşınamıyordu, düzenlendi.
  0015554
  İş Akışı taslaklarında Süreç Önceliği sekmesinde, "Akış başlatılırken kullanıcı değiştirebilsin" kutusu işaretli değilse, akışın önceliği ne seçilirse seçilsin her zaman düşük öncelikle başlıyordu, düzenlendi.
  0015573
  Depolama Birimleri Tanımlamalarınde eğer birimin büyüklük değeri değiştiriliyor ise klasör yolu ile ilgili bir hata alınıyordu, düzenlendi.
  0015634
  Metod tanımlarında daha önce kaydedilmiş bir metod üzerinde değişiklik yapılıyor ise kayıt esnasında hata alınıyordu, düzenlendi.
  0015636
  Hem giriş, hem de çıkış (Login-Logout) ekranlarındaki mesajlar güncellendi.
  0015644
  İş Akışlarında Dosya Kartı Yarat aktivitesinde yaşanan problemler için bir dizi iyileştirme yapıldı. Buna göre veri eşleştirmesindeki veri tiplerinin uygun gelmemesi, bu aktivitede bazı durumlarda alınan hata giderildi.
  0015647
  Yetki seti tanımları ekranında eğer kullanıcı sayısı 10.000 den fazla ise ekranlar yavaşlıyor ve işlem yapmak zorlaşıyor. Bunu gidermek adına bir dizi iyileştirme yapıldı.
  0015657
  Tüm menü adımlarındaki ikonlar ve başlıklar standart hale getirildi.
  0015660
  Yeni: Tedarikçi yapısı ile ilgili alt yapı çalışmaları tamamlandı. Buna göre akışlarda dış kullanıcıların birer sistem kullanıcısı gibi yer alabilmesi için gereken geliştirmelerin fazları başlatıldı.


  Versiyon: 5.0.0.8059 /  Çıkış Tarihi: 24.01.2022

  Madde NoKonusu
  0015528
  Transfer tanımlama mimarisi ile yapılan tanımlamalarda alan eşleştirmesi yapıldıktan sonra yapılan eşleştirme iptal edilemiyordu, düzenlendi.
  0015544
  Akış tasarımında eğer akış daha önce versiyonlanmış ve makro adımı kullanılmış ise yeni makro adımı eklendiğinde makro içeriği son eklenen makro aktivitesi ile aynı oluyordu, düzenlendi.
  0015559
  Bekleme aktivitesinde eğer beklenecek tarih (DUE_DATE) mevcut tarhten küçük ise hata alınıyordu ve akış hata moduna geçmiyordu. Buradaki yapının uygun çalışması sağlandı.
  0015590
  Transfer tanımlama mimarisinde eğer toplu belge arşivi yapılıyorsa Hedef Bilgileri ekranında düzenleme ikon her zaman görünür olmuyordu, düzenlendi.
  0015594
  Süreç tasarımında sürecin ana organizasyon şeması değiştirildiğinde tüm aktivitelerin organizasyon şeması tanımının da otomatik olarak değişmesi sağlandı.
  0015602
  Elektronik formlarda HTML nesnesinin kullanıldığı durumlarda eğer HTML Tag silinirse form bir daha açılamıyordu. Bu tag bilgisinin zorunlu olması sağlandı.
  0015608
  Kabinet tanımlarında bazı durumlarda yetki seti değiştirildiğinde yeni seçilen yetki seti kaydedilmiyordu, düzenlendi.
  0015616

  Elektronik form tasarımında Paylaşılan kodlar bölümünde değişiklik yapıldığında yapılan değişiklik kaydedilmiyordu, düzenlendi. Bu ekranda paylaşılan kodlar için ayrı bir kaydet tuşu olduğu unutulmamalıdır.

  0015617
  Transfer tanımları mimarisi aracılığı ile toplu olarak iş akışı başlatmak mümkün. Başlatma esnasında akışın öncelik değeri de verilebiliyor. Bu öncelik değerlerinin transfer tablosundan da seçilerek çalışması sağlandı.
  0015629
  Yetki setlerinin tanım ekranlarında anlaşılabilirliği sağlamak adına bir dizi değişiklik yapılmıştır. Aynı değişikliklerin son kullanıcı ekranlarına da yansıması sağlanmıştır.
  0015631
  Belge arşivleme esnasında form kullanmadan belge arşivleyebilmek için sistem tipi kullanılıyor. Bu tipin bazı özelliklerinin ara yüzlerden değiştirilebiliyor olması sağlandı.
  0015632
  Platformlar arası taşıma mimarisinde bir dizi iyileştirme ve ekleme yapılmıştır.


  Versiyon: 5.0.0.8054 /  Çıkış Tarihi: 19.01.2022

  Madde NoKonusu
  0015476
  Raporlar, iş tanımı yapılarak gönderilebiliyor. Gönderim esnasında tek elektronik posta tanımı yapılabiliyordu, birden fazla yapılabilmesi sağlandı.
  0015609
  Kaydedilmiş ve içerisinde veri bulunan tip tanımında yeni alan ekleme esnasında alan zorunlu yapılmak istendiğinde hata alınıyordu. Verisi olmayan kolonlarda bu işlemi yapmak mümkün değildir. Bu nedenle böyle bir tanım yapılması engellendi.
  0015604
  Elektronik form üzerinde, onay kutusu tip nesne alanını form sihirbazı üzerinden "Aktif" ve "Zorunluluk" aksiyon tanımlamaları yapıldığında ön izleme ekranlarında onay kutusu alanları görüntülenmiyordu, düzenlendi.
  0015597
  Veri kaynakları ekranında SQL editörü tuşlarının ikonları görüntülenmiyordu, düzenlendi.
  0015588
  Elektronik form üzerindeki tablo alanlarında eğer hiç veri yok ise kolonlar görüntülenmiyordu, düzenlendi.
  0015575
  Form sihirbazında Aksiyon tanımlamalarında, koşul kriteri olarak "içeren" kullanıldığında üretilen kod hata veriyordu, düzenlendi.
  0015493
  Tüm tanım ara yüzlerinde bazı tanımlar (Örneğin grup adı, kabinet adı gibi) çok uzun karakterler ile tanımlanabiliyor ve bu ara yüzlerde sorun yaratıyordu. Yapılan tanımın tipine göre karakter sınırlaması olması, sınırlamanın ekranda görüntülenmesi sağlandı.
  0015581
  Yeni belge tiplerinin küçük resimlerinin (thumbnail) oluşturulması sağlandı ve görüntüleyici kılavuzuna eklendi.


  Versiyon: 5.0.0.8053 /  Çıkış Tarihi: 18.01.2022

  Madde NoKonusu
  0015256
  Yeni: Belgeler üzerindeki KVKK kapsamında bulunan bölümlerin otomatik olarak maskelenmesini sağlayan yapay zeka destekli ürün çıkartılmıştır. Yeni bir modül olan KVKK mimarisinde tanımlamalarda bu kapsama giren belge tipleri seçilir. Seçili olan belge tipinde kaydedilen belgelerde KVKK verisi otomatik olarak maskelenir. Yetkili kullanıcı bu alanları açık görür, yetkili olmayan kullanıcı maskeli görür. 
  0015500
  Organizasyon Şeması Tanımlama ekranında yaşanan sorun.
  0015524
  Elektronik posta şablonlarında kaydet tuşuna birden fazla basılabiliyordu, düzenlendi.
  0015562
  Web Servis Tanımları ekranında görsel iyileştirmeler yapıldı ve açıklama alanının HTML editörü olması sağlandı.
  0015567
  Organizasyon Şeması tanımları ekranında bir dizi iyileştirme yapıldı.
  0015568
  Tanımı yapılan departmanların hangi organizasyon şemasında kullanıldığını öğrenebilmek adına tanım ekranına bir liste alanı eklendi.
  0015571
  Transfer tanımlamasında Dosya Kartı tipinde alt klasör seçilebilmesi sağlandı.
  0015580
  Yetki Setleri Temel Yetki Seçimlerinde seçimlerde sorun yaşanabiliyordu, düzenlendi.
  0015583
  Kullanıcı tanımlarında kullanıcı lisans adetleri bazı durumlarda doğru alınamıyordu, düzenlendi.
  0015584
  SSL Sertifika Yenilemesinin arayüzden son kullanıcı tarafından yapılabilmesi sağlandı.
  0015591
  Akışların platformlar arasında taşınması esnasında eklentiler uygun şekilde taşınmıyordu, düzenlendi.
  0015598
  Index Server RAM kullanımı çok sayfalı belgeleri işlerken çok fazla artabiliyordu. Çok sayfalı belgelerin daha küçük sayfalar ile işlenmesi sağlandı.
  0015603
  Elektronik formlarda SAP konnektörü aracılığı ile gelen sonuç listesi içinde "Packed Number" veri tipi var ise tip alanları ile eşleştirmesi olamıyordu. Para alanına karşılık gelen bu veri tipinin eşleşmesi sağlandı.
  0015605
  Platformlar arası taşımalarda kabinetlerin ikonları taşınmıyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8041 /  Çıkış Tarihi: 06.01.2022

  Madde NoKonusu
  0015238
  Yeni: PaperWork belge görüntüleyicisini dış sistemler ile entegre etmek mümkündür. Ayrı bir lisansa ihtiyaç duyulur. Portal ara yüzlerinde bu entegrasyonun nasıl olabileceğine dair bir bölüm eklendi.
  0015266
  Yeni: Kullanıcı sol menüsüne ekleme yapılırken tanım ekranları bu menüye eklenemiyordu, eklenmesi sağlandı.
  0015454
  Organizasyon şema tanımlama ekranında kullanımı artırmak için bir dizi değişiklik yapıldı.
  0015470
  Bir belge elektronik posta ile bir dış kullanıcıya gönderiliyor ve gönderimde sınırlama tıklama sayısına göre veriliyor ise belirlenen tıklama aşıldığında ekrana çıkan exception mesajı düzenlendi ve "Bilet giriş sayısı aşıldı" mesajının verilmesi sağlandı.
  0015494
  Dahili kullanıcı tanımında giriş adında türkçe karakterler kullanılabiliyordu, düzenlendi.
  0015497
  Yeni: Dinamik klasörlerin de sol menüye eklenmesi sağlandı.
  0015508
  Elektronik formlarda tablo nesnesi üzerinde gerçek sayı alanı salt okunur yapılıyor ise değerini tip alanına yazmıyordu, düzenlendi.
  0015509
  Kullanıcı tanımları ekranında pasif, aktif kullanıcı filtreleri uygun çalışmıyordu, düzenlendi.
  0015510
  Aktif Dizin aracılığı ile otomatik oluşan kullanıcı gruplarının adı değiştirilebiliyordu, değiştirilmesi engellendi.
  0015512
  Liste tanımı eğer SQL Liste tanımı ise sabit liste tanımına (veya tam tersi) çevrildiğinde sorun yaşanıyordu, çevrilmemesi sağlandı.
  0015514
  İş akış tasarımında manuel adım özelliklerinden bilgi fonksiyonunda seçilen kullanıcılardan sadece ilk seçilene bilgi adımının gittiği gözlemlendi. Sorun giderildi.
  0015517
  İş akış yönetimi ekranında bazı akışların simgeleri görünmüyordu, düzenlendi.
  0015521
  Logo konnektöründe güvenlik anahtarı kullanımı ile ilgili bir hata tespit edildi ve düzenlendi.
  0015522
  Geliştirme katmanı ile vekalet verme esnasında vekalet kayıt tarihi ve vekaleti kaydeden bilgileri de verilebiliyordu. Vekaletin kayıt tarihi Content Server tarihi, vekaleti kaydeden olarak da o anda aktif olan kullanıcı oturumundaki kullanıcı bilgilerinin kullanılması sağlandı.
  0015527
  Transfer tanımları aracılığı ile toplu olarak akış başlatmak mümkün. Başlatılacak akışların listesinde ikonlar ve renkleri uygun şekilde gelmiyordu, düzenlendi.
  0015529
  Elektronik form tasarımında tablo nesnesi kullanılıyor ise ve üzerinde checkbox var ise Ekle, Düzenle, Kaldır tuşlarına her basıldığında checkbox kolonunun çoklandığı görüldü, düzenlendi.
  0015531
  İş akış tasarımınde Logo Aktivitesinde giriş-çıkış parametreleri eşleştirilirken sorun yaşanıyordu, düzenlendi.
  0015532
  Tablo nesnesinde zorunlu alan olarak tanımlanan alanların veri girişi esnasında zorunlu olmadığı tespit edildi ve düzenlendi.
  0015534
  Küçük görüntülerin oluşturulması (thumbnail) görevini yerine getiren Index Servisi bazı durumlarda bu görüntüleri oluşturamıyordu, hatanın giderilmesi sağlandı.
  0015536
  Elektronik Form tasarımı ekranında sihirbaz ile SAP Fonksiyonu eşleştirmede bazı sorunlar bulunuyordu, düzenlendi.
  0015538
  Tamamlananlar ekranı excel olarak dışarı alındığında bazı kolonlar oluşmuyordu, düzenlendi.
  0015539
  Yeni: Elektronik Form tasarımında tablo nesnesi kullanıldığı durumda sihirbaz ile tablonun aktifliği veya zorunluluğu için tanım yapılamıyordu. Yapılması sağlandı.
  0015542
  Organizasyon Şeması İsimleri boş kaydedilebiliyordu, engellendi.
  0015546
  Belgeler ekranında yeni dosya kartı kaydı eklemesi yapılırken eğer form üzerinde zorunlu bir alan var ise ve boş bırakılır ise kaydetme işlemi kilitleniyordu, düzeltildi.
  0015557
  Transfer tanımlarında arşivlenecek belgeler için bir yetki seti seçiliyor, fakat belge arşivlendiğinde Default ACL ile arşivleniyordu, düzeltildi.


  Versiyon: 5.0.0.8031 /  Çıkış Tarihi: 28.12.2021

  Madde NoKonusu
  0015302
  Yeni belge tanımı esnasında tüm detay ekranlarda HTML editör kullanılması sağlanmıştır.
  0015498
  Taşıma Uygulamasında Şablon Listesinde şablon isimleri birden fazla listeleniyordu, düzenlendi.
  0015499
  Dinamik Klasör tanımında "Kriter Ekle" bölümü beklendiği gibi çalışmıyordu, düzenlendi.
  0015501
  Yetki setlerinin platformlar arası taşınması esnasında bazı yetki özellikleri taşınamıyordu, düzenlendi.
  0015503
  Tip nesne alanlarında eğer alan bir listeye bağlanmış ise bir sonraki seçilmiş alan da sanki listeye bağlanmış gibi listeye geliyordu, düzenlendi.
  0015504
  Transfer mimarisinde;
  1.Eğer belge yolu yok ise belgesiz form kaydı oluşturulması sağlandı.
  2.Dosya Kartı Kaydı oluşturulması esnasında kabinet bilgisi uygun alınamıyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8024 /  Çıkış Tarihi: 22.12.2021

  Madde NoKonusu
  0015042
  Manuel aktivitede yerine getiren kullanıcı pasif ise, akış hatalı olarak hata kullanıcısına gidiyor. Yönetim ekranında bu durumdaki akışların başka bir kullanıcıya atanabilmesi sağlandı.
  0015090
  Dosya Kartı kaydında toplu belge seçimi ile belgelerin diske kaydedilmesi esnasında ekranda işlem çubuğu bulunmuyordu. İşlemin bittiğinin sağlıklı takip edilebilmesi için eklendi.
  0015177
  İş akışında bir manuel aktivite bir kullanıcıdan alınarak başka bir kullanıcıya atanıyor ise ve manuel aktivitenin elektronik posta desteği var ise daha önce gönderilmiş elektronik postanın yeni seçilen kullanıcıya da gönderilmesi sağlandı.
  0015180
  Yeni: Belgelerim ekranında bir belge elektronik posta ile başka bir kullanıcıya/kullanıcılara gönderilebiliyor. Bu gönderim ekranında kullanıcının gönderim esnasında seçilebilecek postanın alt bölümünde çıkan imza şablonlarını tanımlayabilmesi sağlandı.
  0015394
  Platformlar arası taşıma işleminde dinamik klasörler listeye gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
  0015400
  Organizasyon şeması eğer bir akışta kullanılmış ise silinemez. Akışın son versiyonunda organizasyon şeması kullanımdan çıkartıldığında eski versiyonlara bakmadan silinebilmesi sağlandı.
  0015408
  Transfer tanımlarının platformlar arası taşınması esnasında belgenin okunarak kaydedileceği kabinet yolu bilgisi taşınmıyordu. Taşınması sağlandı.
  0015416
  Tanımlanan kabinetin adı çok uzun ise belgeler ekranında listeye sığmıyordu. Kısaltılarak yazılması ve yardım (hint) olarak tam adının görünmesi sağlandı.
  0015445
  Aktif Dizin tanımlarında grup seçilerek senkronizasyon tanımlandığında sadece seçili gruplar değil tüm gruplar senkronize ediliyordu. Sadece seçilen grupların senkronize edilmesi sağlandı.
  0015447
  Form sihirbazında 2 değer arasında bölme işlemi tanımlandığında doğru sonuç vermiyordu, düzenlendi.
  0015453
  Kullanıcı grubu tanımları ekranında arama fonksiyonu beklendiği gibi çalışmıyordu, düzenlendi.
  0015455
  Belge görüntüleyici ekranında sağa ve sola döndürme fonksiyonları çalışmıyordu, düzenlendi.
  Not: Döndürme işlemi sadece okumayı kolaylaştırmak için kullanılır. Belge bu hali ile kaydedilmez.
  0015456
  Form sihirbazında SAP konnektörü kullanıldığında iş nesnesi çıkış parametreleri düzgün bir şekilde eşleştirilemiyordu, eşleştirilmesi sağlandı.
  0015458
  Liste Tanımlama esnasındfa HTML editörü yardımı ile girilen açıklama ara yüzde doğru görünmüyordu, düzenlendi.
  0015463
  Kullanıcı tanımlamalarında vekalet verebilir değeri kaydedilemiyordu, kaydedilebilmesi sağlandı.
  0015469
  Tip alanları çok uzun verilebiliyordu. Bu da ekranlarda gösterimlerde sorun oluşturuyordu. 60 karakter ile sınırlandırılması sağlandı.
  0015472
  Veri kaynaklarının tasarımı esnasında eğer seçilen kolon sayısı fazla ise kolonların görüntülendiği bölümde okunamıyordu. Bu bölüme scroll bar eklenmesi sağlandı.
  0015473
  Yeni: Kabinetlerin daha kolay kullanımını sağlamak adına "Klasör Yetkileri Etkin" kavramı uyarlanmıştır. Buna göre eğer kabinet bu seçim ile tanımlanırsa doküman yönetimi esnasında bu kabinete kaydedilen hiç bir nesne için yetki sorulmaz, otomatik olarak tanımda belirtilen yetki seti kullanılır.
  0015474
  Akış tasarımında Doküman Yarat ve Dosya Kartı Yarat aktivitelerinde tablo alanları eşleştiriliyor ise eşleştirmeler kaydedilemiyordu. Kaydedilmesi sağlandı.
  0015479
  Elektronik Posta şablonlarının kaydedilmesi esnasında eğer şablonun içeriğinde özel karakterler var ise kaydedilemiyordu, düzenlendi.


  Versiyon: 5.0.0.8014 /  Çıkış Tarihi: 15.12.2021

  Madde NoKonusu
  0015134
  Kullanıcının kendisine ait geri dönüşüm kutusunda silinmiş belgelerin adetlerinin menüye gelmesi sağlandı.
  0015143
  Belge arşivleme esnasında listelere elektronik formların adı geliyordu, belge tipinin adı gelmesi sağlandı.
  0015144
  Elektronik form tasarımında tasarlanan elektronik formun adı değiştirilemiyordu, değiştirilmesi sağlandı.
  0015160
  Sol menüde kullanıcının oluşturduğu klasörler içindeki kısa yollar silinemiyordu, düzenlendi.
  0015166
  Bazı akışlarda tanımlanan ikon ara yüzlere gelmiyordu, düzenlendi.
  0015327
  Kabinet tanımlarında belge tipi olarak sistem kullanılır ise sistem tipinde değişiklik yapılamıyordu, yapılması sağlandı.
  0015339
  Dahili (IS_INTERNAL) kullanıcıları lisans olarak sayılmıyordu, sayılması sağlandı.
  0015382
  Elektronik formlarda sayı bileşenine 6 basamaktan fazla değer girilemiyordu, düzenlendi.
  0015399
  Organizasyon Şemaları tanım ekranına bir açıklama alanı eklendi. Ayrıca tanımlı olan organizasyon şemasının hangi akışlarda kullanıldığının listesi eklendi.
  0015419
  Elektronik formlarda onay kutusuna değerler ne yazılırsa yazılsın sonucu true veya false dönüyordu, düzenlendi.
  0015420
  Yeni akış başlatılması esnasında elektronik formda zorunlu alan var ise ve doldurulmuyor ise hata alınıyordu, düzenlendi.
  0015421
  Kullanıcı tanımlamaları ekranında daha önce silinmiş veya pasif olarak değiştirilmiş kullanıcılar pasif kullanıcı listesine gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
  0015422
  Elektronik formlara eklenen Para Nesnesi için yardım eklendi.
  0015424
  Ekran yetkilendirmede eksik kalan ikonlar tamamlandı.
  0015425
  Bir belge kısa yol olarak elektronik posta ile gönderilirken tarih aralığı uygun çalışmıyordu, düzenlendi.
  0015429
  Elektronik formlarda bir alan listeye bağlı ise ve alan değeri listede yok ise liste filtrelenmiş gibi davranıyordu, düzenlendi.
  0015434
  Transfer tanımlarındaki bir hata nedeni ile oluşan klasörlerde parantez de oluyordu, düzenlendi.
  0015435
  Yeni: Kabinet tanımlarında Tasarım Yetki seti eklendi. Böylece tasarım ekranına giren kullanıcı sadece kendi yetkisindeki kabinetleri görüp değiştirebilir.
  0015437
  Liste Tanımları ekranına sistem listeleri de geliyordu, gelmesi engellendi.


  Versiyon: 5.0.0.8010 /  Çıkış Tarihi: 09.12.2021

  Madde NoKonusu
  0015247
  Entegrasyon Raporunda her seçime göre seçimin devamında bulunan filtre alanlarında adetlerin güncellenmesi sağlandı.
  0015274
  Yeni: Süreç tanımları ekranında yardım menü içeriği zenginleştirildi.
  0015303
  Sürükle-Bırak yöntemi ile toplu arşivleme yapılan yapıda iyileştirmeler yapıldı.
  0015332
  Eğer rapor isimleri çok uzun ise tasarım ve son kullanıcı ekranlarında listelerden taşıyordu. Kısaltılarak isimlerinin yazılması sağlandı.
  0015363
  Daha önce kurulan yapıya göre elektronik form isimlerinin tüm sistem genelinde tekil olması gerekiyordu. Tekillik kontrolünün sadece tip üzerinde yapılması sağlandı.
  0015368
  Kolay kullanımı sağlamak için Kabinet tanımları ekranında bir dizi değişiklik yapılmıştır.
  0015377
  Yardım Menüleri için eklemeler yapıldı. Dosya Kartı Kaydı, Belge, Klasör için ek yardım menüleri sağlandı. Ayarlar bölümüne yardım menüsü eklendi ve ana yardım konuları ayrı bölümler halinde eklendi.
  0015384
  İş akış tasarımında eklentiler bölümünde yapılan eşleştirmeler iptal edilemiyordu, düzenlendi.
  0015385
  Ara yüzlerden akışlar iptal edildiğinde workflow servisi o akışı havuzda bulamadığı için sorun yaşanıyordu, düzenlendi.
  0015387
  Yeni: İşlerim ekranında eklentiler sekmesine geçip geri dönüldüğünde daha önce girilmiş ve kaydedilmemiş veriler kayboluyordu, düzenlendi.
  0015393
  Yeni belge veya Dosya Kartı Kaydı eklenmesi esnasında eğer elektronik form üzerinde zorunlu alan var ise ve doldurulmaz ise uygun hata alınamıyor ve ara yüz kilitleniyordu, düzenlendi.
  0015398
  Akış tasarımında alt akış aktivitesi kullanılıyor ise akış sonrası bölümünde veri alanlarının eşleştirilmesi esnasında yaşanan sorun düzenlendi.
  0015402
  Dinamik klasörlerin tanımı esnasında kullanılan filtre tanımında bulunan hatalar giderildi.
  0015403
  Yeni: Arşivdeki belgelerin ve Dosya Kartı Kayıtlarının seçilerek direk akış başlatılabilmesi için yeni bir özellik eklendi.
  0015405
  Form Sihirbazında tanım esnasında seçilen olaylar karışabiliyordu, düzenlendi.
  0015406
  Form sihirbazında mesaj metni değiştirilip ön izleme yapıldığında eski metin geliyordu, düzenlendi.
  0015407
  Form sihirbazında uzun metinli mesajlar tanımlanırken ekran görselinde kaymalar yaşanıyordu, düzenlendi.
  0015410
  Yeni: Elektronik formlarda kullanılmak üzere Para nesnesi hayata geçirildi. Daha önce Gerçek Sayı nesnesi ile bu ihtiyaç karşılanıyordu. Yeni ek ile daha esnek para alanı kullanımı sağlandı.
  0015415
  Doküman Yarat aktivitesinde taslağın içindeki alanlarda hata var ise ilgili aktivitede akış döngüye giriyordu, düzenlendi.  What's Next